Echinococcus granulosus (hydatid) antistof (R-nr. 385)

Indikation

Eksposition og formodning om smitte med Echinococcus granulosus.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Diagnose eller kliniske symptomer, geografisk anamnese og tidspunkt for evt. eksposition bedes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Titrering af antistoffer mod E. granulosus.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse. Efter telefonisk aftale med laboratoriet fremskyndes undersøgelsen, og resultatet udtelefoneres 1-2 dage efter prøvens modtagelse. Skriftligt svar følger.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv når titer ≥ 1:256
Gråzone ≥ 1:32 - ≥ 1:128
Negativ < 1:32

Positive og gråzone resultater konfirmeres ved Western blot analyse.

Sensitiviteten er god, men resultatet kan være negativt ved gammel infektion. Positivt resultat angives som en titer.

Bemærkning

Krydsreaktion med E. multilocularis ses. Infektion med Ecchinococcus granulosus ses stort set udelukkende hos indvandrere fra lande med høj forekomst. Parasitten findes på alle kontinenter, men infektionen er især hyppig i Mellemøsten og Tyrkiet, og i Afrika i det nordlige Kenya.

Analysens princip

IHA med titrering af antistoffer mod E. granulosus. Positivt resultat angives som en titer, der er reciprok værdi af højeste reaktive serumfortynding.

Western blot til konfirmering og artsdifferentiering mellem E. granulosus og E. multiocularis.

Synonym

Hydatidose antistoffer

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU28916 P—Echinococcus granulosus(hydatid)-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
440961000100000 Echinococcus granulosus antistof - Fuldblod
440961000900000 Echinococcus granulosus antistof - Serum
440961001000000 Echinococcus granulosus antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU28916 P—Echinococcus granulosus(hydatid)-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2021
315 585,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00