E. coli (STEC) overvågning (R-nr. 1062) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af shiga-toksin-producerende Escherichia coli (STEC) kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

I udbrudssituationer og på klinisk indikation (primært ved mistanke om HUS) kan indsendes fæces eller DNA-eluat.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Ved indsendelse af DNA-eluat minimum 50 μl.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares art, serotype, virulenskarakterisering og sekvens type.

Ved DNA-eluat svares stx-subtype og/eller O-gruppe.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Helgenomsekventering på alle indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kortData bruges endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af Annual Report on Zoonoses in Denmark og sendes til ECDC's europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Bestemmelse af art, serotype, virulenskarakterisering og sequence type (ST) udledt fra helgenomsekvensering. Ved DNA-eluat anvendes PCR til virulenskarakterisering.

Synonym

Vero-toksin-producerende Escherichia coli (VTEC)

Bestillingskode

121643043300000 E. coli (STEC) Overvågning - Fæces
121647011100000 E. coli (STEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121643000100000 E. coli (STEC) Overvågning - Urin

Svarkode

SSI00069

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101743 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00