E. coli (ETEC) overvågning (R-nr. 1058) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af dansk erhvervet enterotoksigene Escherichia coli (ETEC) kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares art, virulenskarakterisering og eventuelt serotype.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion.

Analysens princip

Virulenskarakterisering ved PCR, eventuelt efterfulgt af agglutination.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

121663043300000 E. coli (ETEC) Overvågning - Fæces
121667011100000 E. coli (ETEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121663000100000 E. coli (ETEC) Overvågning - Urin

Svarkode

SSI00138

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101739 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00