Cystatin C (R-nr. 514) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Ønske om præcis bestemmelse af glomerulære filtrations rate, særlig i tilfælde hvor se-creatinin ikke er velegnet. Eksempelvis: ved ønske om øget sensitivitet og specificitet ved tidlig detektion af akut og moderat nyrefunktionsnedsættelse, hos børn og ældre med reduceret muskelmasse, ved diabetes og levercirrose eller hvor vurdering af nyrefunktion spiller en rolle for dosering af medikamina der omsættes i nyren.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum 2 mL
  • Plasma 2 mL
  • Blod 5 mL

Når indikation foreligger.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Cys C koncentrationen.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

GFR kan beregnes ud fra Cys C koncentrationen ved følgende formel:
GFR (mL/min/1.73 m2) = - 4.32 + 94.33/CysC. Cys C er forhøjet ved GFR < 60 mL/min/1,73 m2.

0.62-1.11 mg/L (centrale 95% - interval).

Bemærkning

Cys C influeres ikke af køn, alder op til 50 år eller muskelmasse. Ved glukokortikoid behandling og hyperthyroidisme ses øgede Cys C koncentrationer. Ved hypothyroidisme ses lavere koncentrationer.

Analysens princip

Immunkemisk bestemmelse ved rate nefelometri.

Analysen udføres i samarbejde med et eksternt laboratorium.

Synonym

Cys C

Bestillingskode

SSI00514

Svarkode

DNK35131 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; DSKB-DNS 2009) = ? mL/min
NPU23745 P—Cystatin C; massek. = ? mg/L

Pris

Artikel nr. Pris 2020
62055 1.019,00

Henvendelse

Medfødte Sygdomme
Molekylær Medicin

T. 3268 8600
@. biokemi@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00