Clostridioides difficile overvågning (R-nr. 1069) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

National overvågning af Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile), jvf. SST’s retningslinjer fra 2012 om indsendelse af isolater deriblandt moxifloxacin-resistente, udbrud, binært toksin positive og svær klinik. Derudover indsendes til sentinel overvågning forår og efterår.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur eller fæces.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Fæces indsendes helst i fæcesrør med beskyttelsesrør (5-10 mL i fæcesrør med prøvetagningsske). Alternativ kan fæcesprøve indsendes som FecalSwab med beskyttelsesrør (eller lignende).

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares sekvens type, og toksin A, toksin B, binære toksin eller non-toksigen.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Data og prøveanalyser for Clostridioides difficile samles og afrapporteres på SSI's hjemmeside, hvor regionale tal for ST1/CD027 fremgår.

Analysens princip

Undersøgelse af kulturer/fæces-prøver med Clostridiodides difficile for forekomst af generne for Toksin A, Toksin B og det binære toksin, samt bestemmelse af sekvens type (ST) udledt fra helgenomsekventering.

Bestillingskode

190023043300000 Clostridium difficile Overvågning - Fæces
190027011100000 Clostridium difficile Overvågning - Kultur af mikroorganisme
190023000100000 Clostridium difficile Overvågning - Urin
190025000030060 Clostridium difficile Overvågning - Podning - Rectum

Svarkode

SSI00090

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101713 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00