Campylobacter overvågning (R-nr. 1068) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af Campylobacter kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst af indsendt isolat.

Ved vækst svares art og sekvens type.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Helgenomsekvensering på alle indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kort. Data bruges i forbindelse med udarbejdelsen af Annual Report on Zoonoses in Denmark, DANMAP rapporten og sendes til ECDCs europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Artsbestemmelse og sekvens type (ST) udledt fra helgenomsekventering.

Synonym

MLST, ST

Bestillingskode

121603043300000 Campylobacter Overvågning - Fæces
121607011100000 Campylobacter Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121603000100000 Campylobacter Overvågning - Urin

Svarkode

SSI00107

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101712 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00