Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut

Er du ansat på SSI, har du fortrinsret til at få dine børn passet på ’Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut’. Institutionen ligger i forlængelse af Campus og har 24 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser.

Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut er en af de mest eftertragtede i lokalområdet og byder blandt andet på et stort, attraktivt udendørsområde med flere legepladser, egen køkkenhave og drivhus, bærbuske, frugttræer og et bålsted, som børnene benytter dagligt året rundt.

De 24 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn er fordelt på to x to grupper, som bor på hver sin etage (med vuggestuen i stueetagen). Til hver gruppe er der knyttet to uddannede pædagoger og en medhjælper.

Institutionen tager udgangspunkt i det enkelte barn med nærvær, omsorg og anerkendelse. Den stabile personalegruppe arbejder med høj faglig kvalitet i hverdagen og har tæt forældresamarbejde- og kontakt.

Institutionen har frokostordning til alle børn.

Blandt de årligt tilbagevendende traditioner er: Fastelavnsfest og påskefrokost, overnatning for storbørnsgruppen, sommerfest, arbejds- og legelørdage samt julearrangement med luciaoptog på SSI.

Kommunikation mellem hjemmet og institutionen sker i form af nyhedsbreve, fotos og hverdagshistorier via en digital platform.

Prisen for en vuggestue- eller børnehaveplads er den til enhver tid gældende for en vuggestue- og børnehaveplads i barnets hjemkommune.

Børneinstitutionen ved SSI er en af de mest eftertragtede i lokalområdet. Institutionen tager udgangspunkt i det enkelte barn med nærvær, omsorg og anerkendelse.

Børneinstitutionen ved SSI er en af de mest eftertragtede i lokalområdet. Institutionen tager udgangspunkt i det enkelte barn med nærvær, omsorg og anerkendelse.