SSI som arbejdsplads

SSI's medarbejdere sætter hver dag deres præg på og er med til at udvikle SSI som arbejdsplads.

SSI har høje ambitioner om at opfylde vores mission, vision og strategi. En vigtig ressource på SSI er evnen til samarbejde - både internt i afdelingerne, men i lige så høj grad på tværs af SSI. På SSI skal både ledere og medarbejdere være indstillet på et forpligtende samarbejde, hvor alle byder ind og forfølger fælles mål.

”Vi ønsker et positivt arbejdsmiljø, hvor vi har høje ambitioner og finder innovative løsninger på både nutidige og fremtidige udfordringer. Derfor er medarbejdernes viden og færdigheder SSI´s vigtigste ressource. Af samme grund prioriterer vi kompetenceudvikling højt”
Vicedirektør Ole Jensen

På SSI har vi i bred forstand en stor mangfoldighed. Hvad angår faggrupper spænder vi meget bredt og beskæftiger bl.a. læger, dyrlæger, ingeniører, epidemiologer, statistikere, laboranter, og økonomer.

Nedenfor er listet en række personaleforhold, som gælder for medarbejdere og ledere på SSI.

Flekstid

Der er flekstid for langt de fleste af SSI´s medarbejdere. Flekstiden giver en daglig fleksibilitet, hvor det er muligt at tilpasse sin arbejdstid til sine personlige behov. Den fleksible arbejdstid bliver ofte nævnt, som en af de helt store fordele ved at være ansat på SSI.

Omsorgsdage samt barns 1. og 2. sygedag

I lighed med andre statsansatte er der betalt frihed på barns 1. og 2. sygedag, ligesom der gives to omsorgsdage pr. år indtil barnet fylder 7 år. Desuden findes der en meget fleksibel barselsordning, som i vidt omfang kan sammensættes ud fra forældrenes ønske.

Vuggestue og børnehave

Vi har knyttet en selvejende børneinstitution til SSI. Børneinstitutionen består af en vuggestue med plads til 24 børn i alderen 0-3 år og en børnehave med plads til 36 børn i alderen 3-6 år. Ansatte på SSI har fortrinsret til institutionen.

Læs mere om Børneinstitutionen ved Statens Serum Institut.

Sociale arrangementer

SSI er meget mere end arbejde!

Hver afdeling på SSI holder en årlig skovtur og en julefrokost med efterfølgende bal i gymnastiksalen for alle ansatte. Hvert kvartal er der fredagscafé for alle, der arbejder på området – ofte med et tema der passer til tidspunktet på året.

I SSI’s videnskabelige foredragsklub Polymorfien går det faglige og sociale op i en højere enhed. Foredragsholderne er primært SSI-forskere, der fortæller om deres projekter og forskningsresultater.

SSI’s personaleforening tilbyder mange forskellige arrangementer i form af foredrag, høstfest, og ikke mindst den traditionelle juletræsfest for medlemmerne og deres børn/børnebørn, hvor julemanden og hans familie plejer at komme.

Idrætsforeningen IK-Sera har et stort udbud af forskellige aktiviteter, fx yoga, morgengymnastik og indendørsfodbold. Der afholdes desuden en årlig fodboldturnering. Foreningens medlemmer har også adgang til SSI’s motionsrum med løbebånd, vægte mv.

SSI har en lang tradition for deltagelse i det årlige DHL løb i Fælledparken, og vi stiller talstærkt op – gerne med 70 hold! Det er et fælles arrangement for koncernen, så vi løber sammen med kolleger fra de andre institutioner/styrelser under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

SSI medarbejdere til DHL løb