Uffe Christian Braae

Uffe Christian Braae

Kontakt

Uffe Christian Braae, Akademisk medarbejder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
@. ufcb@ssi.dk