Uffe Christian Braae

Uffe Christian Braae

Kontakt

Uffe Christian Braae, Akademisk medarbejder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
@. ufcb@ssi.dk