Tjede Funk

Tjede Funk

Kontakt

Tjede Funk , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygd. og Zoonoser
@. tjfu@ssi.dk