Sandra Nichola Bondo Jensen

Sandra Nichola Bondo Jensen

Kontakt

Sandra Nichola Bondo Jensen, Laborant, Bakterier, parasitter og svampe / Antibiotikaresistens og kontraktforskn.
@. snbj@ssi.dk