Nadia Sara Jensen MacSween

Nadia Sara Jensen MacSween

Kontakt

Nadia Sara Jensen MacSween, Laborant, Medfødte Sygdomme / Metabolomics
@. nsjm@ssi.dk

Forskning

Jeg er laboratorieteknisk medarbejder på Dansk Center for Neonatal Screening, Medfødte Sygdomme, hvor mit arbejde er fokuseret omkring metabolomics. Vi arbejder hovedsagelig med fuldblod på filterpapir fra den rutinemæssige screening af nyfødte i Danmark. Ved hjælp af forskellige untargeted LC-MS/MS metabolomics-metoder tilstræber vi at opdage nye biomarkører til screening af medfødte sygdomme hos nyfødte, samt undersøge sammenhængen mellem forskellige prænatale og perinatale faktorer for fremtidig sygdom og sundhed.

Ansvarsområder

Mine ansvarsområder indebærer LC-MS/MS metabolomics-metodeudvikling til fuldblod på filterpapir og andre prøvematerialer, samt vedligeholdelse af instrumenter og opsætning af analyser i laboratoriet og præprocessering af data.