Julie Courraud

Julie Courraud

Kontakt

Julie Courraud, Akademisk medarbejder, Medfødte Sygdomme / Metabolomics
@. julc@ssi.dk

Forskningsområder

Jeg er akademisk medarbejder på Dansk Center for Neonatal Screening, Medfødte Sygdomme, hvor min forskning fokuserer på klinisk metabolomics undersøgelser. Vi arbejder hovedsagelig med blod på filterpapir fra den rutinemæssige screening af nyfødte i Danmark. Disse prøver opbevares i Danmarks Nationale Biobank. Ved hjælp af målrettede og ikke-målrettede metabolomicsmetoder tilstræber vi at opdage nye biomarkører til screening af medfødte sygdomme hos nyfødte, samt undersøge virkningerne af forskellige prænatale og perinatale faktorer på fremtidige sundhedsresultater og velvære.

Link til Google Scholar

Ansvarsområder

Jeg er bidragyder og efterforskningsleder i forskellige spørgsmål relateret til menneskers sundhed. Mit primære fokus er psykiatriske lidelser, men jeg foretager også forskellige metodologiske undersøgelser for at vurdere muligheder og styrker for metabolomics i blodprøver på filterpapir fra nyfødte. Mit ansvar spænder fra design af nye forskningsprojekter og deres planlægning til dataindsamling, analyser og fortolkning.

Da jeg tidligere har arbejdet i et biomedicinsk laboratorium på et hospital, er jeg stadig tæt på den kliniske verden og designer derfor projekter med et translationelt perspektiv (fra molekyle til patient). Jeg prøver desuden at facilitere klinisk forskning gennem tæt samarbejde mellem forskere og klinikere. Vores metabolomicsteam er grundlægger af det danske kliniske metabolomicsnetværk og hovedarrangør af Clinical Metabolomics Copenhagen (konferencer og seminarer).

Publikationer