Jan Wohlfahrt

Jan Wohlfahrt

Kontakt

Jan Wohlfahrt, Statistiker, Epidemiologisk Forskning / Biostatistik
T. 32683952 @. jaw@ssi.dk

Chefstatistiker

Ansvarsområde

Jeg deltager som chefstatistiker i mange af afdelingens epidemiologiske forskningsgrupper. Mit hovedfokus i forskningsprojekterne er de metodologiske problemstillinger og vejledning af ph.d.-studerende og yngre statistikere. Jeg er medlem af afdelingens ledelsesgruppe med ansvar for statistikergruppen.

Publikationer

Medforfatter på mere end 230 videnskabelige artikler.

Uddannelse  
1993 Cand. scient. i matematisk statistik ved Københavns Universitet (KU) 
2005   dr.med. ved afhandlingen ”Pregnancy and Breast Cancer”, KU

Ansættelser  
1993-1994 Statistiker, Arbejdsmedicinsk klinik, Rigshospitalet/Glostrup hospital, Danmark 
1994-2003  Statistiker, Statens Serum Institut (SSI) 
2003-2006 Seniorstatistiker, SSI
2006- Chefstatistiker, SSI

Andet fagligt arbejde 
Medvejleder for mere end 15 ph.d.-studerende
Bedømmer af flere ph.d.-projekter.
Censor på København, Århus og Syddansk universitet
Reviewer på mange tidsskrifter, herunder statistical editor på Journal of National Cancer.