TestCenter Danmark

TestCenter Danmark

Kontakt

TestCenter Danmark
T. +45 30444688 @. tcdksek@ssi.dk

Formål 

At være et skalérbart og fleksibelt højkapacitetslaboratorium i et forudseende og fremtidssikret beredskab på Statens Serum Institut.

Om TCDK

TCDK er et laboratorieberedskab, som hurtigt kan opsætte og automatisere nye analyser. Desuden kan TCDK håndtere et stort antal prøver, af en hvilken som helst art, med henblik på smitteopsporing i en krisesituation. Analyser i TCDK er automatiseret ved brug af pipetteringsrobotter og laboratoriets kompetencer lever op til kravene i ISO-standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2017.

Data-flow fra rekvisition til svarafgivelse er fuldt elektronisk og integreret med relevante sundhedssystemer.

Afdelingen koordinerer og deltager i både EU- og nationale projekter, som styrker beredskabet i forhold til samfundsrelevant smittefare.

Opgaver

Virusmåling i Danmark

Selvpodningsprøver bliver dagligt analyseret for covid-19 (SARS-CoV-2), influenza (A og B) samt RS-virus, hvilket giver myndighederne bedre mulighed for at forebygge og bekæmpe disse smitsomme sygdomme.

Spildevandsanalyser

TCDK udfører analyser af spildevand fra rensningsanlæg, som bruges til overvågning af smittetrykket af SARS-CoV-2.

Covid-19-varianter

Positive SARS-CoV-2 prøver re-analyseres og sekvenseres for at kortlægge, hvilke virusmutationer og -varianter, som er i omløb i den danske befolkning.

Afdelingschef

Nina Steenhard