Infektionsberedskab

Infektionsberedskab

Kontakt

Infektionsberedskab

Formål

Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale og internationale overvågning af infektioner. Dette omfatter special- og beredskabsdiagnostik inden for de humane og veterinære områder, mikrobiologiske referencefunktioner, det digitale infektionsberedskab, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder (herunder Fødevarestyrelsen som en del af det veterinære beredskab der varetages sammen med Københavns Universitetet) samt deltagelse i det operationelle beredskab mod infektiøse trusler.

Infektionsberedskabet omfatter flere nationale WHO-centre, er del af flere europæiske netværk, og er nationalt kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem EWRS og WHO’s internationale sundhedsregulativ IHR. Infektionsberedskabet skaber og formidler viden om diagnostik, overvågning, forebyggelse og kontrol af infektioner. Vores formidling er rettet mod borgere, sundhedsfaglige personer samt nationale og internationale institutioner og myndigheder.

Opgaver

De tre nationale beredskabslaboratorier Bakterier, Parasitter og Svampe, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik samt Tuberkulose og Mykobakterier varetager forskning, laboratoriebaseret overvågning, udvikling, rådgivning og mikrobiologiske referencefunktioner. Afdelingerne tilbyder relevant, rationel og kvalitetssikret mikrobiologisk state-of-the-art specialdiagnostik til det danske sundhedsvæsen og det veterinære område mv.

Prædiagnostik og Service varetager modtagelse og registrering af alle diagnostiske prøver og referenceprøver der indsendes til Statens Serum Institut samt forarbejdning af diagnostiske prøver og referenceprøver.

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse har en central rolle i forbindelse med den nationale overvågning af infektioner og vaccinationer, rådgivning om forebyggelse af infektioner og infektionshygiejne samt det operationelle beredskab ved udbrud.

Under den faglige direktør er der endvidere placeret et sekretariat, der bl.a. varetager fælles datahåndtering, der er et væsentligt tværgående element i den fremtidige strategi for digitalisering. Sekretariatet driver bl.a. MiBa (den nationale mikrobiologidatabase) og HAIBA til overvågning af infektioner.

Links

Infektionsepidemiologi og forebyggelse
Bakterier, parasitter og svampe
Virus & mikrobiologisk Specialdiagnostik
Tuberkulose og Mykobakterier
Data integration og -analyse (MiBa og HAIBA)
Prædiagnostik & Service

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk