Forretningssupport & Campus

Formål

Forretningssupport og Campus servicerer og understøtter SSI, Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern og alle campus-beboere på SSI. Fællesnævneren er tværgående drift og udvikling af forretningssystemer og -processer ud fra et overordnet administrativt og forretningsudviklingsmæssigt perspektiv.

Opgaver

Økonomi: SSI skal styres og administreres økonomisk forsvarligt og efter de hjemmelregler, som SSI er underlagt for forskellige finansieringskilder. Med udgangspunkt i overblik og forretningsindsigt skal Økonomi administrere, inspirere og rådgive på en måde, der gør, at de økonomisk ansvarlige faglige beslutningstagere altid har et rettidigt og kvalificeret beslutningsgrundlag.

Forsyning: Forsyning varetager indkøb for koncernen, fordi det giver kompetence- og indkøbsmæssig synergieffekt. Desuden håndteres modtagelse, opbevaring, pakning og forsendelse af vacciner og andre produkter samt kunde-leverance-styring i tilfælde af produktmangel situationer. De er derfor vigtigt, at Forsyning er i tæt dialog med de sundhedsfaglige personer, som anviser produktvalg, og med de politisk administrative personer, når der skal besluttes og udbydes indkøb af vacciner til DK-programmerne.

Forretningsudvikling: En del af SSI’s eksistensberettigelse er at nyttiggøre den viden, som skabes. For at realisere dette bedst muligt, er der ud over sundhedsfaglig viden behov for kompetencer på områderne IPR, forretningsaftaler, business intelligence, økonomi, forhandling, lobbyisme m.v. Forretningsudvikling bistår alle faglige områder med identifikation af nye måder at udnytte faglig viden og med kommercialiseringsviden samt indgår i tætte samarbejder om kommercialiseringsindsats. Opgaven varetages i tæt samarbejde med både de faglige enheder og Direktionssekretariatet.

Campus: SSI har ansvaret for drift og udvikling af et campus, som tilgodeser behovet hos en række beboere, for tidssvarende bygninger, forsyninger og facility management ydelser. Art og omfang varierer meget imellem beboerne. Det er opgaven at sikre, at alle får dækket deres behov så rationelt som muligt, og at afregning for ydelserne sker på transparent og retvisende grundlag.

It-sekretariat: It-sekretariatet er en mindre enhed, som forestår projektstyring og koordinering af it-aktiviteter, dels igangværende it- aktiviteter, dels ønsker til nye it-aktiviteter. It-sekretariatet håndterer også det daglige samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen samt koordination af aktiviteter på it-sikkerhedsområdet.