Patentrettigheder

Statens Serum Institut (SSI) fører en aktiv patenteringspolitik inden for vores kerneforskningsområder.

SSI patenterer også opfindelser uden for vores kerneområder, hvis de er teknologisk og økonomisk lovende, med henblik på udlicensering, etablering af forskningssamarbejde, udvikling af pharmaceutika eller eventuelt for at åbne mulighed for etablering af selvstændige spin-off virksomheder.

SSI’s kerneområder er forskning, udvikling og produktion af vacciner, diagnostik og diagnostika.