Anmodninger om aktindsigt

Sagsbehandlingstider for aktindsigtssager hos Statens Serum Institut (SSI) kan desværre være længere end normalt. Det skyldes både situationen med covid-19 og en systemfejl hos Sundhedsdatastyrelsen.

Statens Serum Institut (SSI) behandler for tiden et betydeligt større antal aktindsigtsanmodninger end vanligt. På grund af den særlige situation med håndteringen af coronavirus/covid-19, har det medført en længere sagsbehandlingstid for aktindsigter.

Behandlingen af aktindsigtssagerne kan desuden blive påvirket af, at Sundhedsdatastyrelsen på grund af en systemfejl har slettet alle sendte mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har sendt før slutningen af juli. 

Selvom de fleste slettede, sendte mails bliver genskabt, kan sagen desværre betyde, at SSI i nogle tilfælde ikke kan svare fyldestgørende på eksempelvis aktindsigtsanmodninger. Samtidig kan det tage længere tid for SSI at svare på aktindsigtsanmodninger, herunder også sager relateret til covid-19. SSI vil forsøge at genskabe slettede mails i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger, hvis det konstateres, at der mangler mails i de sager, der er anmodet om aktindsigt i. Læs mere om sagen med slettede mails her.

SSI har iværksat en styrket indsats og tilført flere ressourcer til området for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

SSI bestræber sig på at behandle de større aktindsigtsanmodninger tematisk. Det betyder, at de aktindsigtssøgende for det enkelte tema modtager oplysningerne hurtigst muligt og samtidig. Denne fremgangsmåde sikrer den mest effektive udnyttelse af ressourcerne på SSI, og at sagerne samlet set behandles hurtigst muligt.