Spørgsmål og svar om TBE

Spørgsmål og svar om TBE

Hvad skyldes TBE?

TBE (Tick-Borne Encephalitis, Centraleuropæisk hjernebetændelse) skyldes et virus, som kan give infektion i hjernen, hjernens hinder og nerverødder.

Hvordan bliver man smittet?

Den hyppigste smitte skyldes bid af flåter. I modsætning til for borrelia, hvor smitten først overføres efter ca. ét døgn, så kan smitte med TBE-virus ske inden for få minutter efter, at flåten har bidt en. Mere sjældent er der rapporteret smitte fra upasteuriserede mælkeprodukter.

Hvad er symptomerne på TBE?

TBE har normalt et tofaset sygdomsforløb. Efter en inkubationstid på 7-14 dage (efter et flåtbid) optræder et influenzalignende sygdomsbillede, der varer nogle få dage. Herefter vil ca. 2/3 af alle blive raske igen, mens cirka 1/3 vil udvikle tegn på hjernehinde- og/eller hjernebetændelse eller hjernehindebetændelse med involvering af nerverødderne. Dette sker efter et symptomfrit interval på få dage til tre uger. Infektionen forløber dog oftest helt ubemærket, eller den kan debutere med symptomer fra centralnervesystemet.

Hvor hyppig er sygdommen?

I Danmark påvises normalt kun meget få tilfælde årligt, og smitten er næsten altid erhvervet på Bornholm eller i udlandet. Der kan dog godt være flere smittede, da kun ca. 1/3 af alle får symptomer fra centralnervesystemet, og derfor undersøges for sygdommen.

Hvor er der risiko for TBE i Danmark?

I Danmark er der normalt kun risiko for TBE på Bornholm. Her har sygdommen været (endemisk) forekommende i mange år. Normalt påvises dog kun 0-4 tilfælde årligt. I 2008 og 2009 blev der påvist to tilfælde, som var smittet i Tokkekøb hegn, men det ser ud til, at der ikke længere er nogen risiko for smitte dér. I 2018 er der påvist TBE to steder i Danmark uden for Bornholm, i Fåborgområdet og i Syd-eller Østjylland, uden at smittestedet i Jylland kan nærmere bestemmes.

Hvor er der risiko for TBE i andre lande?

I andre lande findes TBE fx i det sydøstlige Sverige, i Sydtyskland, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og i de tre baltiske lande.

I hvilke naturområder skal man især være opmærksom på smitte?

Skov- eller engområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for smitte. Højsæsonen for flåter er maj til oktober. Flåter søger føde, så snart temperaturen er omkring 5 °C.

Hvem er især i risiko for at blive smittet?

TBE ses især hos personer, som færdes jævnligt i naturen uden for stier, og mere sjældent blandt personer, der blot lejlighedsvis bruger naturen i (endemiske) områder, hvor der kan være en risiko for smitte.

Hvor hurtigt overføres smitten fra flåter?

I modsætning til for borrelia, hvor smitten først overføres efter ca. ét døgn, så kan smitte med TBE-virus ske inden for få minutter efter, at flåten har bidt en. Det er dog stadig vigtigt at fjerne flåten så hurtigt som muligt, da virusmængden har betydning for, hvor syg man bliver.

Hvem skal vaccineres i Danmark?

I Danmark er det fortsat kun personer med bopæl eller længerevarende/gentaget ophold på Bornholm, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat, der kan overveje at blive vaccineret. Hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde, jægere, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobbyaktiviteter, kan vaccination også overvejes.

Efter de seneste fund af smittede på Fyn og i Jylland, skal man så vaccineres mod TBE, hvis man bor der?

Nej, TBE har formentlig været til stede hele tiden i disse områder, men i meget begrænsede lokaliteter (mikofoci), hvor mennesker normalt ikke kommer. I 2018 var forholdene for flåter meget gunstige, og der sås også flere tilfælde af TBE end normalt i andre europæiske lande.

Hvad gør man for at finde ud af, om der fortsat er en risiko på Fyn og i Jylland?

Man indsamler flåter til undersøgelse for TBE-virus. Dette kaldes ”flagging”. Risikoen for TBE kan dog være begrænset til en meget lille lokalitet, hvorfor det kan være svært at påvise inficerede flåter. Men det betyder så også, at risikoen for smitte er meget begrænset. Der vil blive udført ”flagging” i et afgrænset område omkring Fåborg. I Jylland er det p.t. ikke muligt at afgrænse smitteområdet.