Udbrud af zikavirus

Myg 01

 

Det største kendte udbrud af zikavirus i verden forekom i årene 2014-2017 i Stillehavsregionen, Sydamerika, Mellemamerika, Caribien og Florida og Texas i USA.

Zikavirus har dog været kendt i Afrika og Asien i mange år. Her forekommer smitten dog ikke i udbrud, men enkelte tilfælde forekommer jævnligt. I 2018 blev otte borgere fra EU-lande således smittet med zikavirus under rejser til Sydøstasien, og bare i 2019 er to tilfælde forekommet blandt danske rejsende til Thailand.

Smitte med zikavirus i graviditeten kan give fosterskader, men man ved ikke præcis, hvor stor risikoen er. Gravide anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande og områder med udbrud af zikavirus (se nedenfor) samt at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til andre lande og områder med forekomst af zikavirus.

Uanset hvor i verden man rejser hen, opfordres gravide til at iagttage, om der kan være risiko for at blive smittet med en myggeoverført sygdom, og i givet fald at beskytte sig særligt godt mod myggestik.

Anbefalinger fra andre lande og internationale sundhedsorganisationer kan afvige fra hinanden afhængig af den lokale vurdering af situationen og baseret på både kendte og mindre kendte faktorer og forhold..

Det største kendte udbrud af zikavirus i verden forekom i årene 2014-2017 i Stillehavsregionen, Sydamerika, Mellemamerika, Caribien og Florida og Texas i USA. WHO vurderede på et møde den 1. februar 2016, at spredningen af zikavirus på det amerikanske kontinent udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC), men som følge af den aftagende epidemi i løbet af året, blev dette trukket tilbage den 18. november 2016. Det blev dog anført, at zikavirus fortsat udgør en betydende og længerevarende udfordring for folkesundheden.

Siden 2014-15 har smitte via myggestik været rapporteret fra en række lande/områder i Nord, Mellem- og Sydamerika, Caribien og Stillehavsregionen. Herudover har en række lande (herunder Argentina, USA, Canada, New Zealand, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Slovenien, Tyskland og Østrig) rapporteret person-til-person-smitte, altovervejende seksuelt.

I visse lande i Afrika og Asien, herunder Thailand og Indonesien, er der i de sidste 60 år forekommet sporadiske tilfælde af zikavirus. Siden udbruddet af zikavirus i Sydamerika startede i 2015 har sundhedsvæsenet i Thailand testet meget aktivt for zikavirus. Mens man i 2015 testede under 100 personer, blev flere end 10.000 personer testet i 2016. På baggrund heraf vurderede de lokale sundhedsmyndigheder ikke, at der var tale om udbrud af zikavirus. Selvom der i september 2016 i Thailand blev født to børn med mikrocephali (børn/fostre med for lille hovedudvikling), som er bekræftet at være associeret til zikavirusinfektion, har man generelt ikke set ophobning af mikrocephali eller Guillain-Barre´s syndrom i Asien i forbindelse med zikavirus. Der gælder derfor indtil videre ikke særlige forholdsregler i forbindelse med zikavirus ved rejser til disse lande, men rejsende til områder med myg opfordres altid til at beskytte sig mod myggestik. Gravide rejsende bør vide, at rejser til eksotiske destinationer kræver øget opmærksomhed overfor en række infektionssygdomme, herunder zikavirus.

Selvom der ikke ser ud til at være udbrud af zikavirus i Sydøstasien og andre områder, er der dog fortsat en risiko for smitte med zikavirus. Sporadiske tilfælde forekommer blandt rejsende. Således blev otte rejsende fra lande i EU i 2018 smittet under rejse til Sydøstasien, og i 2019 er konstateret to tilfælde af zikavirussmitte blandt danske rejsende til Thailand. Dette skal dog ses på baggrund af ca. 170.000 danske rejsende til Thailand i 2018. Rejsende til områder med myg opfordres altid til at beskytte sig mod myggestik. Særligt gravide bør vide, at rejser til eksotiske destinationer kræver øget opmærksomhed overfor en række infektionssygdomme, herunder zikavirus. Se Statens Serum Instituts side om Beskyttelse af gravide rejsende.

De fleste tilfælde af zikavirus i forbindelse med spredningen på det amerikanske kontinent er forekommet i Brasilien. Det næstmest ramte land var Colombia. Figur 1 viser situationen i Brasilien 2015-2017.

Figur 1. Fordeling af mistænkte og bekræftede tilfælde af zikavirus 2015-2017 i henhold til Pan American Health Organization 25. august 2017

Figur 1. Antallet af zikavirustilfælde i Brasilien siden 2015 i henhold til Pan American Health Organization 2. marts 2017. Klik på figuren for større format.
Figur: Pan American Health Organization (PAHO). Klik for større format

WHO, ECDC (Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol) og CDC (det amerikanske center for sygdomsbekæmpelse) har pr. 10. marts 2017 inddelt de lande, hvor zikavirus forekommer eller kan forekomme, i fire kategorier (tabel 1). Denne inddeling danner fortsat baggrund for anbefalingen om, at gravide ikke rejser til områder med udbrud af zikavirus (kategori 1).

Klassifikationen er ikke opdateret siden foråret 2018, men er ikke generelt frafaldet.

Samlet må zikavirus betragtes som forekommende i en række lande i såvel Syd- som Mellemamerika, Afrika og Asien med stor variation i antal tilfælde påvist i de enkelte lande/landområder. Det er usikkert, i hvilken grad dette skyldes underrapportering, og den aktuelle grad af transmission og dermed den reelle risiko for smitte i de enkelte lande/landområder er derfor ukendt.

Tabel 1. Landeinddeling i henhold til WHO, ECDC og CDC, 15. februar 2018

 Tabel 1. Landeinddeling i henhold til WHO, ECDC og CDC, 15. februar 2018

Tabel: World Health Organization (WHO)ECDC

Om zikavirus

Zikavirus er et virus, der overføres med myggearten Aedes. Zikavirusinfektion er en febersygdom af 4-7 dages varighed, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. Ved smitte har op til 80 % af tilfældene ikke symptomer på infektion. Der er ingen kur eller vaccine mod sygdommen.

Siden oktober 2015 er der noteret en ophobning dels af medfødt mikrocephali (for lille hovedudvikling) og andre skader på centralnervesystemet hos nyfødte, dels af Guillain-Barré’s syndrom (nervelammelser af vekslende omfang), i visse lande, hvor der er udbredt zikavirus-transmission. Der er pr. maj 2016 opnået international videnskabelig enighed om, at zikavirus kan medføre de to tilstande. Derfor er der en stadigt stigende opmærksomhed på zikavirus fra sundhedsmyndighedernes side, både globalt og i de berørte lande.

Historisk forekomst

Zikavirus blev først konstaterede hos aber i Zika-junglen i Uganda i 1947. De første humane tilfælde blev set i Nigeria i 1952, men indtil 2007 forekom virus kun sporadisk i Afrika og Asien.

I 2007 opstod det første kendte udbrud af zikavirus på øen Yap i Stillehavet, hvor det blev anslået, at 73 % af befolkningen blev smittet. Siden har zikavirus bredt sig til andre dele af Stillehavet og et større udbrud blev set i Fransk Polynesien i 2013-2014. Fra februar 2015 er et tiltagende antal tilfælde blevet konstateret i Sydamerika, først i Brasilien, siden (pr. 28. september 2016) og siden i en række andre lande/landområder i Caribien, Syd- og Mellemamerika og USA (Miami-Dade County i Florida og Brownsville i Texas).

Smitteveje

Zikavirus smitter i lighed med andre virussygdomme som denguefeber og chikungunya altovervejende ved stik af myggearten Aedes, specifikt arterne Aedes aegypti og Aedes albopictus. Aedes-myg stikker, i modsætning til fx malariamyg, både dag og nat. Aedes-myggene er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og subtropiske områder.

Der er dog også et antal andre måder, zikavirus kan overføres mellem mennesker på.

Zikavirus kan overføres fra mor til barn, enten i fostertilstanden eller omkring fødslen.

Zikavirus kan overføres seksuelt. Der er beskrevet overførsel fra mænd til såvel kvinder som mænd. Der kendes et enkelt tilfælde af smitte fra en kvinde til en mand. Ved seksuel overførsel har der altovervejende været tale om, at den person, der har givet smitten videre, har haft symptomer på zikavirusinfektion, altså været syg. Man har fundet levende virus i sæd op til 24 dage efter den smittede person først udviklede symptomer. Hos andre personer har man fundet spor af virus i sæd i helt op til 188 dage, men om disse vira er i stand til at inficere andre, er uvist. Sammenlignet med smitte via myg er antallet af seksuelt smittede dog markant lavere, og smitte via myg er den klart mest betydende smittevej. Pr. 29. september 2016 har 12 lande rapporteret om seksuelt smittede.

Zikavirus er fundet i blod, urin, spyt, sæd og brystmælk fra smittede personer.

Generelt er der ingen bekræftede tilfælde af overførsel af zikavirus via blod, men der er mistanke om at det kan være sket i to tilfælde. Der er ingen kendte tilfælde af overførsel via spyt, urin eller brystmælk.

Fosterskader, Guillain Barré’s syndrom og zikavirusinfektion

Mistanken om sammenhæng mellem medført mikrocephali og andre skader på centralnervesystemet opstod på grund af en markant overhyppighed af nyfødte med disse skader i nogle områder/lande med udbredt zikavirusinfektion, først og fremmest i Brasilien. Endvidere er der hos enkelte nyfødte med disse skader, hvoraf flere døde kort efter fødslen, fundet arvemateriale fra zikavirus enten i fostervandet eller i børnenes væv/blod.

Efterfølgende er der lavet flere studier, hvis resultater har ført til, at der nu ifølge WHO er international videnskabelig enighed om, at infektion med zikavirus kan være årsag til mikrocephali.

Hvor stor den konkrete risiko for fostermisdannelser i forbindelse med zikavirusinfektion er, og hvor stor risikoen er i den enkelte dele af graviditeten, er dog ikke fuldstændigt klarlagt.

Et studie publiceret i The Lancet har på baggrund af udbruddet i Fransk Polynesien i 2013-14 anslået, at risikoen for udvikling af mikrocephali, hvis den gravide er smittet i første trimester (første tredjedel af graviditeten), er 95 pr. 10.000 (0,95 %).

I Pernambuco i Nordøstbrasilien, hvor zikavirus-smitte er udbredt, har man på baggrund af matematiske modeller anslået, at risikoen mellem november 2015 og april 2016 for at føde et barn med mikrocephali var 20-200 pr. 10.000 levendefødte, sammenlignet 2 pr. 10.000 levendefødte i Brasilien generelt. 

Selvom det nu er videnskabeligt fastslået, at smitte med zikavirus i første eller andet trimester er associeret med fostermisdannelser, er risikoen for smitte i tredje trimester endnu ukendt. Derfor må zikavirusinfektion i hele graviditeten indtil videre betragtes at udgøre en risiko for fostermisdannelser.

Ifølge WHO er der pr. 29. september 2016 rapporteret i alt 2.095 mulige tilfælde af mikrocephali fra 21 lande. Heraf er de 1.949 (93 %) fra Brasilien med Colombia som landet med næstflest tilfælde (41 tilfælde, 2 %).

Pr. 29. september 2016 har 18 lande rapporteret en forøget hyppighed af Guillain Barré’s syndrom og/eller laboratoriebekræftelse af zikavirus hos patienter med Guillain Barré’s syndrom.

Forebyggelse og behandling

Forebyggelse sker ved beskyttelse mod myg. Aedes-myggene stikker, i modsætning til malariamyg, både dag og nat, hvorfor myggestiksprofylakse er nødvendig hele dagen igennem, dog særligt om morgenen og sent om eftermiddagen, hvor myggene er mest aktive. Mest effektiv beskyttelse opnås ved omhyggelig og gentagen påføring af myggebalsam på huden, som typisk er virksomt i ca. 4-6 timer, afhængig af typen af balsam. Mest effektive er midler, som indeholder stoffet DEET.

Der findes endnu ingen vaccine mod zikavirusinfektion, men flere vacciner er under udvikling.

Zikavirusinfektion kan ikke behandles, men er en sygdom af 4-7 dages varighed, der går over af sig selv. Der tilrådes ro og rigeligt væske. Panodil og antihistaminer (mod kløe) kan anvendes.

Diagnostik

Diagnostik af zikavirusinfektion baseres på symptomer foreneligt med zikavirus samt påvisning af antistoffer og/eller arvemateriale (PCR-analyse) fra zikavirus. Statens Serum Institut har udviklet analyser hertil.

Risiko for rejsende

WHO har den 19. maj 2016 udgivet en vurdering af sandsynligheden for, at man vil se lokal transmission og udbrud af zikavirus i lande i Europa. Vurderingen er baseret på en række faktorer: 1) om der er forekomst af Aedes-myg i de enkelte lande, 2) om de klimatiske forhold tillader spredning af Aedes-myg til pågældende lande, 3) om der historisk er set udbrud af virussygdomme overført af Aedes-myg i landet, 4) om der er pågående zikavirus-transmission i nabolandet, og 5) graden af luft-, skibs- og biltrafik til landet. Endvidere har man set på de enkelte landes rapporterede beredskab til bekæmpelse af myg og zikavirus. Generelt finder WHO, at sandsynligheden i Europa kun er lav-til-moderat, men med høj risiko enkelte steder (Madeira og visse dele af Sortehavskysten), hvor Aedes aegypti-myg forekommer. Landene omkring Middelhavet er i moderat risiko, mens sandsynligheden for lokal zikavirus-transmission i Nordeuropa inklusive Danmark af WHO vurderes som lav.

På nuværende tidspunkt er dog endnu ikke set lokal transmission af zikavirus i Europa, kun importerede tilfælde. WHO-rapporten beskriver teoretiske forhold omkring mulig fremtidig smitteudbredning. Der er således aktuelt ingen anbefalinger vedrørende rejser til Sydeuropa eller andre steder i Europa med hensyn til risiko for smitte med zikavirus. Det skal understreges, at der i Danmark aktuelt ingen risiko er for transmission af zikavirus, eftersom Aedes-myggene, der kan overføre sygdommen, ikke findes her. Sundhedsmyndighederne følger dog udviklingen tæt, inklusive overvågning af myg.

Anbefalinger til danske rejsende generelt

- Alle rejsende til og personer bosat i lande og områder med transmission af zikavirus anbefales at beskytte sig hele dagen mod myggestik, særligt om morgenen og sent om eftermiddagen

Myggestiksbeskyttelse omfatter:

  • Brug af myggespray eller myggeolie i overensstemmelse med produktanvisninger
  • Lange bukser og lange ærmer, særligt på de tidspunkter af dagen, hvor myggene er mest aktive (solopgang og solnedgang)
  • Sove i skærmede rum eller rum med air-conditioning. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da under myggenet, optimalt imprægnerede, alternativt ikke-imprægnerede.

- Det antages, at rejser til områder med gode betingelser for udklækning af myg, dvs. landlige/jungleområder og slumområder i storbyer vil være af større risiko end til områder forskellige fra disse, inklusiv højtbeliggende områder >2.000 m. Forretningsrejsende til storbyer med overvejende ophold i airconditionerede biler og hoteller vurderes som havende en meget lav risiko for smitte.

- Rejsende, der udvikler symptomer på infektion med zika-, dengue- eller chikungunyavirus (se indledningen) inden for 2 uger efter hjemkomst fra berørte områder, og som søger læge, bør nævne, hvis man har opholdt sig i et område, hvor disse virus forekommer. Testning for zikavirusinfektion ved blodprøve af syge bør ske efter almindelige kliniske retningslinjer, dvs. som led i udredningen, hvor det kan have en betydning for patientens behandling eller udredning i øvrigt.

Særlige anbefalinger til danske rejsende i forbindelse med graviditet eller graviditetsønsker

Se generelt afsnittet Beskyttelse af gravide rejsende på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Det er veletableret, at gravide (fosteret) er i særlig risiko ved smitte med zikavirus. Gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande/områder i kategori 1 (områder med nylig eller gen-introduktion af zikavirus med pågående smitteoverførsel, tabel 1) samt at overveje at udskyde rejser til andre lande/områder med transmission af zikavirus, men hvor der ikke er tale om udbrud. Såfremt rejsen ikke kan udskydes, skal den gravide være særligt opmærksom på myggestiksbeskyttelse. Dette gælder alle lande, hvor zikavirus forekommer.

Anbefalinger fra andre lande og internationale sundhedsorganisationer kan afvige fra hinanden afhængig af den lokale vurdering af situationen og baseret på både kendte og mindre kendte faktorer og forhold.

For kvinder, der har rejst i lande/områder i kategori 1 (tabel 1), anbefales følgende i Danmark
(se også Sundhedsstyrelsens råd til rejsende, opdateret 3. december 2018):

- Gravide, som har rejst i disse områder i graviditeten, skal nævne dette ved graviditetskontroller.

- Kvinder, der har rejst i disse områder, og som planlægger graviditet, opfordres til at vente 2 måneder efter hjemkomst med at blive gravide.

- Man ved endnu lidt om risikoen for seksuel overførsel af smitte. Det anbefales på nuværende tidspunkt, at mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anvender kondom under resten af graviditeten. Hvis partneren er i den fertile alder, men ikke er kendt gravid, anbefales det, at parret anvender prævention (af en hvilken som helst art) i 6 måneder efter hjemkomsten, uanset om manden har eller har haft symptomer på zikavirusinfektion eller ej.

Der er ingen generelle anbefalinger om, at mænd eller kvinder, der ikke er gravide eller som ønsker at blive det, bør screenes for zikavirusinfektion efter hjemkomst fra områder med udbrud af zikavirus.

Retningslinjer til sundhedspersonale om zikavirus

Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedrørende håndtering af infektion med zikavirus (opdateret 22. november 2016), der har rejst i områder med udbrud af zikavirus, samt flowchart om udredning og undersøgelse ved mistanke om zikavirusinfektion hos gravide.

Internationale organisationer og links

Links til relevante sider om zikavirus:

ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx
WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
CDC: http://www.cdc.gov/zika/
PAHO: http://www.paho.org/hq/