Udbrud af shigellose i Danmark

Fra slutningen af august 2020 er 44 personer registreret med en shigellose i Danmark. Udbruddet efterforskes for at udpege smittekilden og stoppe udbruddet.

Fra den 25. august til den 15. september er der rapporteret 44 tilfælde af shigellose til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge bor primært i region Hovedstaden, og det drejer sig om 30 kvinder og 14 mænd i alderen 0-75 år. Medianalderen er 30 år. I alt har 13 været indlagt på hospitalet.

Interviews med de ramte personer viser, at de ikke havde været ude at rejse i perioden inden de blev syge.

Antal tilfælde af shigellose i Danmark august – september 2020 

Region Antal syge 
Hovedstaden  38
Sjælland  4
Syddanmark  0
Midtjylland  2
Nordjylland  0
I alt  44

Udbrudsstammen

Bakterien Shigella sonnei er isoleret fra 12 patienter og helgenomsekventering viser tæt beslægtede isolater. De resterende 32 patienter er PCR-positive for ipaH-genet (markør for alle Shigella species og enteroinvasive E. coli).

Generelt om shigellainfektion

Shigellabakterier findes kun hos mennesker. Inficerede personer udskiller bakterien i afføringen, og smitte kan ske direkte fra person til person eller ved, at man spiser mad eller drikker vand, der er blevet forurenet med bakterien. Fødevarer kan i sjældne tilfælde være forurenede med bakterien Shigella, når man køber dem. Shigellose er ikke udbredt i Danmark og erhverves oftest i forbindelse med udlandsrejse.

Tidligere udbrud med Shigella var i 2007, hvor 215 blev syge af at spise forurenede importerede minimajs. Et andet udbrud med 10 tilfælde sås i 2009, hvor smittekilden viste sig at være importerede sukkerærter fra Kenya.

Inkubationstid

Man vil typisk få symptomer 1-3 dage, efter at man er smittet, men der kan i nogle tilfælde gå op til en uge.

Symptomer

Infektion med Shigella giver typisk en akut maveinfektion med almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen går oftest over af sig selv. Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (dvs. afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand). Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om shigellainfektion.

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.