Udbrud af Salmonella Typhimurium i Danmark

Siden november 2020 er 25 personer registreret med den samme salmonellatype i Danmark. Udbruddet efterforskes for at udpege smittekilden og stoppe udbruddet.

Mellem den 12. november 2020 og den 20. marts 2021 er der rapporteret 25 tilfælde af Salmonella Typhimurium der er indbyrdes beslægtede til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge bor spredt over hele landet, og det drejer sig om 13 kvinder og 12 mænd i alderen 2-92 år. Medianalderen er 64 år. I alt har 14 (56 %) af de syge været indlagt på hospitalet.

Interviews med de ramte personer har vist, at de ikke havde været ude at rejse i perioden inden de blev syge, at de ikke kender hinanden og at de havde ikke deltaget i fælles begivenheder. Dette tyder på, at smittekilden er et fælles produkt, som er blevet solgt i hele landet. Det langstrakte forløb taget i betragtning tyder på et produkt med lang holdbarhed.

Salmonellaudbrud - antal tilfælde per uge 
Region Antal syge 
Hovedstaden 10
Sjælland 4
Syddanmark 6
Midtjylland 2
Nordjylland 3
I alt 25

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella Typhimurium, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var tæt beslægtede med hinanden og af sekvenstypen 36#7. 

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.