Udbrud af enteroinvasiv Escherichia coli i Danmark

Siden 23. november 2021 er der set en stigning i antallet af registrerede tilfælde med enteroinvasiv Escherichia coli (EIEC). Data er baseret på laboratorieanmeldelser og indsendelse af isolater fra de danske kliniske mikrobiologiske afdelinger. EIEC er en tarmbakterie vi normalt forbinder med rejsediarré – men patienterne har i dette tilfælde ikke været ude at rejse, og det tyder på, at en fælles fødevare kan have gjort folk syge.

Mellem den 23. november og den 16. december 2021 er der på Statens Serum Institut registreret 63 smittede personer med EIEC/ipaH-positiv (se figur). De syge bor spredt over hele landet, og det drejer sig om 43 kvinder og 20 mænd i alderen 1-91 år. Medianalderen er 53 år. I alt har 18 (29%) af de syge været indlagt på hospitalet.

Antal tilfælde af EIEC/ipaH-positiv, nov-dec 2021, n=63

Region Antal syge 
Hovedstaden 23
Sjælland
19
Syddanmark 7
Midtjylland 14
Nordjylland 0
I alt 63

Smittekilden

Statens Serum Institut samarbejder i med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet på at afdække smittekilden.

Udbrudsstammen

EIEC blev isoleret fra 22 patienter og de resterende 41 patienter er PCR-positive for ipaH-genet (diagnostisk markør for alle Shigella species og EIEC).

Den foreløbige case definition omfatter alle indlandserhvervede EIEC, samt ipaH-positive i perioden fra 23. november og frem. Yderligere undersøgelser er i gang for at afgrænse udbruddet.

Generelt om EIEC infektion

EIEC er en bakterie, der kan forårsage tarminfektioner og ses typisk blandt rejsende. Denne gruppe er nært beslægtet med bakterien Shigella. EIEC findes kun hos mennesker og smitter fra person til person eller via drikke- og badevand samt fødevarer, som er blevet forurenet med afføring fra mennesker.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer er typisk 1-3 dage.

Symptomer

Infektion med EIEC kan give en akut maveinfektion med almen utilpashed, diarré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastning og/eller feber af nogle dages varighed. Infektionen går oftest over af sig selv. Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (dvs. afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand). Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om E. coli infektion.