Udbrud af Salmonella monofasisk Typhimurium

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket kilden til et udbrud med en særlig type Salmonella. Indtil videre har 47 personer fordelt over hele landet været syge, og en undersøgelse viser, at medisterpølse er en formodet smittekilde.

Salmonella

Siden midten af oktober er 47 tilfælde af en særlig type Salmonella monofasisk Typhimurium blevet rapporteret til Statens Serum Institut. De syge er både børn og voksne, og de bor over hele landet. Ingen af de rapporterede tilfælde er beslægtede, kender hinanden eller har været til samme begivenhed. Det drejer sig om 23 kvinder og 24 mænd i alderen 0-97 år. I alt har 27 (57 %) personer været indlagt på hospitalet.

Status på sygdomsudbruddet

Statens Serum Institut har gennemført en større case-kontrolundersøgelse for at finde smittekilden til udbruddet. Her blev patienterne spurgt indtil hvorvidt de havde spist visse risiko-fødevarer ugen op til de blev syge og disse svar blev sammenlignet med svar fra raske danskere med samme køn og alder og som boede i samme kommune som de syge. Her indgik 21 patienter og 67 raske kontrolpersoner. Undersøgelsen peger på, at der er en sammenhæng mellem sygdomstilfældene og at have spist medisterpølse. Det er ikke alle patienterne, der har spist medisterpølse. Derfor antages det fortsat, at der også kan være andet svinekød, der er forurenet med salmonella.

Patienterne fordeler sig regionalt således:

 Region Antal syge
 Hovedstaden

15

 Sjælland 10
 Syddanmark 11
 Midtjylland 8
 Nordjylland 3
 I alt 47

Udbruddet blev opdaget den 16. november og efterforskes fortsat i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevareinstituttet DTU og Fødevarestyrelsen. Typen af salmonella, der har forårsaget udbruddet, er velkendt fra svinekød. Analyser foretaget af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i forbindelse med den generelle salmonella-overvågning viser en tæt relation til andre salmonellabakterier fra svin og svinekød.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Salmonella monofasisk Typhimurium (O: 4,5,12; H: i,-), og er resistent over for ampicillin, sulfamethoxazole og tetracyclin. Ved helgenomsekventering er stammerne konstateret tæt beslægtede og af sekvens-typen 5296.

Nyheder om sygdomsudbruddet

12. december 2018
Medister formodet smittekilde til salmonella-udbrud

5. december 2018
Udbrud med salmonella

Generelt om Salmonella Typhimurium-infektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2500 forskellige typer af salmonella. Salmonella monofasisk Typhimurium findes ofte i grise.

Inkubationstid

Tiden der går fra man er smittet til man får symptomer varierer fra 6-72 timer, som regel ca. 48 timer.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigelig væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Smittekilder og forebyggelse af infektion

Den hyppigste kilde til infektioner med Salmonella monofasisk Typhimurium hos mennesker er fersk svinekød eller pålæg lavet af svinekød. Salmonellainfektionen kan opstå, hvis kødet ikke gennemsteges, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet. Det er derfor vigtigt at gennemstege kød og holde det adskilt fra spiseklar mad, fx salat. Smitte fra fødevarer kan således forebygges ved at overholde generelle råd om god køkkenhygiejne.

Sekundær smitte (person til person) forebygges ved håndvask i forbindelse med madlavning, efter toiletbesøg, m.m.

Meldepligt

Tilfælde af salmonellainfektioner overvåges gennem laboratoriemeldesystemet. Salmonella skal desuden ved mistanke om bestemt måltid eller levnedsmiddel som årsag til sygdommen, anmeldes af den behandlende læge på formular 1515 til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Tidligere udbrud

Seneste større udbrud af Salmonella monofasisk Typhimurium var i 2014. Det udbrud omfattede 25 tilfælde. Udbruddet var også dengang landsdækkende og smittekilden var sandsynligvis dansk svinekød. Læs mere om udbruddet i 2014 i den årlige zoonoserapport fra 2015.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Luise Müller

Kontakt

Luise Müller, Epidemiolog, Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32688590 @. lum@ssi.dk Se profil