Udbrud af diarré-fremkaldende Escherichia coli STEC O26

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket et sygdomsudbrud med en særlig type E. coli-bakterie, der giver diarré, fortrinsvis hos mindre børn. Smittekilden kendes endnu ikke, men en grundig efterforskning er i gang.

E coli 01

Siden september er flere sygdomstilfælde med en specifik type af såkaldt shiga-toksin-producerende E. coli-bakterie (også kendt som STEC eller VTEC) blevet identificeret som en del af udbruddet ved hjælp af helgenomsekvensering på Statens Serum Institut.

Status på sygdomsudbruddet

På nuværende tidspunkt kendes til 37 personer, der er del af udbruddet. Af de 37 syge er 32 børn i førskolealderen. Sygdomstilfældene er forekommet i hele landet med en overvægt i eller omkring de største byer. STEC forårsager akut maveinfektion med mavesmerter og diarré. Der er rapporteret et relativt mildt symptombillede blandt tilfældene, med vekslende løse og faste afføringer over længere tid, få har rapporteret at have haft blodig diarré.

Udbruddet efterforskes af Statens Serum Institut i et samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for at kortlægge om patienterne kan have en fælles smittekilde. Der gennemføres interview med patienter eller forældre til patienter og der indhentes oplysninger om visse fødevarer, dyrekontakt og andre relevante eksponeringer. Formålet med udbrudsundersøgelsen er at finde ud af, hvad der giver anledning til sygdomstilfældene og derved få bremset udbruddet. Efterforskningsarbejdet kan være kompliceret og tage tid. I mange udbrudsefterforskninger er det ikke muligt at identificere smittekilden.

Udbrudsstammen

Den aktuelle udbrudsstamme har serotypen O26:H11 og koder for Stx1a undertypen af shiga-toksinet. Derved vurderes den ikke at have mulighed for at forårsage hæmolytisk uræmisk syndrom (også kendt som HUS), en alvorlig komplikation som i nogle tilfælde kan udvikles efter infektion med STEC-bakterier. Udbrudsstammen er resistent overfor ampicillin, trimethoprim og sulfamethoxazol.

Nyheder om sygdomsudbruddet

2. november 2018
Udbrud med diarré-fremkaldende E. coli

Tidligere udbrud med STEC O26

Seneste udbrud med STEC O26 i Danmark var i 2007, her blev 18 tilfælde rapporteret over en seks-ugers periode. Her var de fleste patienter også børn i vuggestuealderen, som generelt havde milde symptomer uden blodig diarré. Den samlede udbrudsopklaring pegede med meget stor sandsynlighed på et bestemt mærke af økologisk oksespegepølse som smittekilde (EPI-NYT 16/07).

Generelt om STEC-infektion

Inkubationstid

Inkubationstiden ved STEC-infektioner er sædvanligvis 3-4 dage, men kan strække sig fra 2-10 dage.

Smittekilder

Smitte med STEC-bakterier sker i Danmark som oftest via forurenede fødevarer, ved smitte fra en anden person eller ved direkte eller indirekte kontakt til drøvtyggere. STEC findes naturligt hos kvæg og andre drøvtyggere. Derfor er smittekilden ofte produkter af oksekød, ikke-varmebehandlede mælkeprodukter eller andre fødevarer, der er forurenet med kogødning. Det kan fx dreje sig om spiseklare grøntsager, salatgrønt, grøntsagsspirer og bær.

Forebyggelse af STEC-infektion

Smitte fra fødevarer kan i almindelighed forebygges ved at overholde generelle råd om god køkkenhygiejne samt håndvask efter toiletbesøg og bleskift samt kontakt med dyr. Det er vigtigt at gennemstege hakket kød og fjerkræ. Råt kød skal adskilles fra spiseklar mad, fx salat eller andre ingredienser, som ikke varmebehandles.

Søg læge ved alvorlig diarrésygdom

Patienter med alvorlig diarrésygdom (især blodig diarré) bør søge læge for at få en korrekt diagnose.

Diagnostik af STEC

Der indsendes en afføringsprøve til en klinisk mikrobiologisk afdeling, som udfører diagnostik for STEC. Desværre er det ikke alle patienter, som rutinemæssigt undersøges for STEC. Derfor skal lægen ved prøveindsendelse specifikt anmode om undersøgelse for STEC.

Både tilfælde af STEC og HUS er individuelt anmeldelsespligtige sygdomme. Patienter med STEC eller HUS skal derfor anmeldes af den behandlende læge til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Behandling af STEC-infektion

Det er vigtigt, at alle patienter med diarré, herunder STEC-induceret diarré, ikke udvikler væskemangel (dehydrering). Derfor er den vigtigste behandling, at patienterne får rigeligt at drikke, eventuelt i form af rehydreringsvæske.

Undgå behandling med antibiotika (som fx penicillin) eller stoppende midler (som fx Imodium). Undersøgelser tyder på, at antibiotikabehandling kan forøge risikoen for akut nyresvigt hos børn med STEC-infektion.

 

Luise Müller

Kontakt

Luise Müller , Epidemiolog , Fødevare- og vandbårne sygd. og zoonoser
T. 32688590 @. lum@ssi.dk Se profil