Lande i EU, Schengen samt Storbritannien, der overholder kriterierne vedr. COVID-19-smitte

Her finder du information om, hvilke lande, der på nuværende tidspunkt overholder kriterierne vedr. COVID-19-smitte og dermed som udgangspunkt kategoriseres som ”åbne”.

Opdateres hver torsdag kl. 16.

Udenrigsministeriet lemper løbende rejsevejledningerne for de lande, som opfylder kriterierne i den nye model for lande i EU, Schengen og Storbritannien. Hvis et land har betydelige indrejserestriktioner og karantæneregler over for danske rejsende, så vil rejsevejledningen fortsat fraråde ikke-nødvendige rejser (orange) uanset om landet kategoriseres som åbent ud fra de objektive kriterier. Læs mere om de kommende opdateringer af rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside.

I forhold til indrejse i Danmark vil personer, der er bosat i lande, der kategoriseres som åbne kunne indrejse som turister i Danmark med virkning fra den førstkommende lørdag kl. 00.00 efter opdateringen af lande i EU, Schengen samt Storbritannien, der overholder kriterierne vedrørende COVID-19-smitte. Der stilles krav om 6 planlagte overnatninger i Danmark. Personer med et anerkendelsesværdigt formål vil fortsat kunne indrejse, uanset om landet er kategoriseret som åbent.

Der gælder en særlig mekanisme for de nordiske lande. Idet Sverige opfylder kriterierne for "åbne" lande, vises dette ikke længere særskilt, i form af kort eller tabel over svenske län. Læs mere om kriterierne i den nye model på Justitsministeriets hjemmeside.

Figur 11.1 viser landene i EU, Schengenområdet samt Storbritannien.

Bemærk, at farverne på kortet alene vedrører de objektive kriterier og således ikke relaterer til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.  

Figur 11.1: Kort over Europa, Schengenområdet samt Storbritannien med angivelse af, hvilke lande der overholder de objektive kriterier vedr. COVID-19-smitte (vist med gult)

Kort over Europa, Schengenområdet samt Storbritannien med angivelse af hvilke lande der overholder kriteriet (vist med gult) vedr. smitte i de nye rejsevejledninger

Datakilder: ECDC, Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol.

Klik her for at se en tabel, der viser det aktuelle ugentlige antal sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for de seneste to uger for hvert land i EU, Schengenområdet samt Storbritannien. 

Klik her for at se en oversigt over antallet af ugentlige sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for hvert land i EU, Schengenområdet samt Storbritannien siden den 10. juni 2020.

Se information på regionsniveau for de ”åbne” lande

Ved spørgsmål om indrejse, besøg da den myndighedsfælles hjemmeside eller ret henvendelse til politiets hotline vedr. indrejse i Danmark på telefon 7020 6044 (åbent på hverdage mellem kl. 8-16).

Spørgsmål om rejsevejledninger kan rettes til Udenrigsministeriet.

Arkiv over lande der overholder kriterier vedrørende COVID-19-smitte

Her er links til tidligere publicerede data fra Statens Serum Institut over hvilke lande, der overholder kriterierne vedrørende COVID-19-smitte.

Lande der overholdt kriterier den 23. juli 2020

Lande der overholdt kriterier den 16. juli 2020

Lande der overholdt kriterier den 9. juli 2020

Lande der overholdt kriterier den 2. juli 2020

Lande der overholdt kriterier den 25. juni 2020