Udbrud af lungebetændelse med en ny coronavirus

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste første gang den 12. januar om et udbrud med tilfælde af lungebetændelse, smittet med en ny coronavirus (nCoV) i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina. Siden da er der set yderligere tilfælde, blandt andet hos rejsende fra Wuhan til andre områder, herunder nabolande. Der er mistanke til, at smitten et sket på dyremarkeder, men der er også set eksempler på smitte imellem mennesker. WHO har indkaldt til hastemøde om situationen.

Indtil videre skal smitte med nCoV kun mistænkes blandt rejsende fra Wuhan og sandsynligheden for smittespredning med nCoV i Danmark vurderes for nuværende at være tæt på nul.

Om udbruddet

Antal bekræftede tilfælde og dødsfald kan ses på Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrols (ECDC) særlige sider om udbruddet.

Den nye type coronavirus, nCoV blev påvist 7. januar 2020, og den genetiske sekvens har været frit tilgængelig siden den 12. januar 2020. På det tidspunkt kunne det påvises, at det første tilfælde med den nye coronavirus var den 8. december 2019.

Udbruddet omfattede til at begynde med personer, som havde haft kontakt til Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan. Markedet blev lukket af de kinesiske myndigheder den 1. januar 2020.

På markedet blev der solgt fisk, men også levende vilde og opdrættede dyr. Der er blevet påvist nCoV i miljøet på dette marked, men smittekilden er endnu ikke identificeret. Senere er der også påvist tilfælde blandt personer, der har besøgt andre markeder i området.

Person-til-person smitte

De kinesiske myndigheder rapporterer om person-til-person smitte. Dette er set dels som smitte af sundhedspersoner og dels som smitte indenfor familier. Det er velkendt for andre typer af coronavirus, som fx MERS-CoV, at der kan ses smitte ved tæt kontakt til syge patienter, men dette er ikke ensbetydende med, at der sker betydende smitte imellem mennesker i samfundet.

Tilfælde udenfor Kina

Der er påvist tilfælde i Thailand, Japan og Sydkorea, alle blandt rejsende fra Wuhan.
Wuhan er et transportknudepunkt med en stor lufthavn, hvorfra der til Europa er direkte fly til England, Frankrig og Italien.

Nyheder om udbruddet

21. januar
Udbrud af lungebetændelse med en ny coronavirus i Kina - seneste nyt

15. januar
Udbrud med lungebetændelse i Kina er en ny coronavirus

8. januar
Udbrud af lungebetændelse med ukendt årsag i Kina

Om coronavirus

Humane coronavirus kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlig nedre luftvejsinfektioner. Det var fx tilfældet med SARS (severe acute respiratory syndrome), der gav anledning til et stort udbrud i 2003, og MERS (middle east respiratory syndrome) der siden 2012 har givet anledning til alvorlige lungeinfektioner på Den Arabiske Halvø. Forskellige typer coronavirus forekommer også hos pattedyr og fugle. Man mener, at SARS oprindeligt kom fra desmerkatte, og at MERS-CoV stammer fra dromedarer.

Symptomer

De rapporterede smittede har haft symptomer på lungebetændelse: feber, tør hoste i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse på røntgenbilleder. Det er sandsynligt, at nCoV også kan give milde symptomer, der ikke nødvendigvis fører til undersøgelse og indlæggelse. Det reelle antal tilfælde kan derfor være større end det rapporterede. Det ser indtil videre ikke ud til, at nCoV er så alvorlig som fx SARS og MERS, idet dødeligheden er betydeligt lavere.

Smitterisiko og forholdsregler

Indtil videre ser det ikke ud til at nCoV giver så alvorligt et sygdomsforløb som fx SARS eller MERS.

Der pågår undersøgelser af mulige smitteveje, herunder hvilke dyr der kan være bærere den nye coronavirus (såkaldt reservoir for virussen). Det undersøges også, om man kan være smittet uden at have symptomer eller blot få milde infektioner. Sundhedsmyndighederne undersøger også, hvem de syge har været i kontakt med (kontaktopsporing), således at evt. nye tilfælde blandt disse kontakter til smittede opdages hurtigt, og der kan genereres ny viden om smitte fra person-til-person.

WHO afholder et hastemøde om situationen den 22. januar for at vurdere udbruddets alvorlighed, herunder om der er tale om en international sundhedskrise, der kræver et koordineret globalt respons.

I slutningen af januar 2020 fejres det kinesiske nytår, og dette vil betyde stor rejseaktivitet lokalt og internationalt i Kina. Det vil formentlig medføre øget sandsynlighed for, at der identificeres lokalt smittede tilfælde andre steder i Kina. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og Kontrol (ECDC) vurderer, at risikoen for, at der kan ses tilfælde blandt rejsende til Europa er lav, og at risikoen for smittespredning i Europa er meget lav.

Der er ingen rejserestriktioner, men indtil videre opfordres rejsende til ikke at besøge markeder med levende dyr og være opmærksom på god håndhygiejne.

Rejsende, der har opholdt sig i Wuhan indenfor de seneste 14 dage og får feber hoste eller åndenød, bør kontakte læge telefonisk og oplyse om rejsen. Sundhedsstyrelsen har retningslinjer for håndtering af ny coronavirus.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Casedefinition ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan, Hubei-provinsen, Kina

nCoV skal kun mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

- ophold i Wuhan, Hubei-provinsen inden for de sidste 14 dage før symptomdebut

eller

- inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med nCoV.

OG

- har akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber.

Diagnosen bekræftes ved

- påvisning af nCoV i prøvemateriale fra trachealsekret eller andet relevant materiale.

Klinisk billede

Sygdommen manifesterer sig med feber, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning, og tegn på lungebetændelse på røntgenbilleder med bilaterale infiltrater.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om patienter mistænkt med ny coronavirus.

Diagnostik og procedure for nCoV

Trakealsekret, trakealsug, BAL eller andet materiale fra nedre luftveje hos patienter, der opfylder casedefinitionen kan sendes til SSI, Afdeling for Virologi & Mikrobiologisk Specialdiagnostik (MVD) til påvisning af nCoV efter telefonisk aftale med Virusvagten (4033 6379) (inden for almindelig arbejdstid) og med Epidemiologisk vagthavende (4131 7404) uden for almindelig arbejdstid.

Prøvematerialet behøver ikke at være inaktiveret med blå inaktiveringsbuffer, men sendes som almindelige prøver i kuvert mærket ”Haste nCoV obs.” på ydersiden (uden synligt cpr-nummer).

Almindelig differential-diagnostisk luftvejsdiagnostik kan også udføres om ønsket, hvis ikke det allerede er udført på indlæggelsesstedet.

SSI undersøger for nCoV med genetisk test (PCR-analyser og microarray) som anbefalet af WHO. Svaret ”nCoV påvist/ikke-påvist” ringes og sendes til rekvirenten.