Arkiv - temaer om tidligere sygdomudbrud

SSI's temasider om sygdomsudbrud arkiveres her, når sygdomsudbruddene betragtes som afsluttede. Se de arkiverede temasider i menuen til venstre.

Bemærk, at temaer, der er placeret i Arkiv, ikke opdateres. Opstår der efterfølgende nye sygdomstilfælde, som er del af tidligere udbrud, vil der - afhængigt af omfanget - blive oprettet en ny temaside med opdaterede tal for antal tilfælde mv.

Hvornår er et sygdomsudbrud afsluttet?

Sygdomsudbrud betragtes normalt som afsluttede, når der ikke længere forventes nye tilfælde baseret på vores viden om inkubationstid, smitteveje mm.

Det udelukker dog ikke, at der efterfølgende kan forekomme tilfælde, som viser sig at være del af tidligere udbrud. Det kan fx ske ifm. fødevarebårne udbrud, hvor inficerede fødevarer kan være frosset ned og derfor først giver anledning til nye tilfælde lang tid efter.

Nogle sygdomsudbrud fx sygdomme forårsaget af helt nye virus (fx MERS-CoV) går ikke i sig selv, men sygdommen bliver en del af det normale sygdomsbillede. Den tidsmæssige afgrænsning af et sygdomsudbrud kan derfor være svær at ramme helt præcist.