Uge 6 - 2023

Influenzaen stiger igen

Influenza

Fra nytår var det ugentlige antal af laboratoriebekræftede influenzatilfælde faldende (figur 1). Samme billede kunne ses i sentinelovervågningen, som måler andelen af patienter hos de praktiserende læger, som har influenzalignende symptomer, og i Influmeterovervågningen, som måler andelen af borgere med influenzalignende symptomer. De seneste 2 uger er der dog tegn på, at antallet af laboratoriebekræftede influenzatilfælde igen er stigende, hvoraf især influenza B stiger. Ligeledes ses der en stigning i sentinelovervågningen fra uge 4 til 5. Sentinelovervågningen består også af en laboratoriedel, hvor det undersøges, hvilke virus patienterne er smittet med, og influenza er på nuværende tidspunkt den hyppigst påviste virus, men der påvises også en del adenovirus og covid-19.

Figur 1. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede personer

Influenza A og B

Der er stadigvæk cirkulation af både influenza A af subtypen H1N1 og H3N2 i Danmark og der påvises aktuelt flere tilfælde af A/H1N1 end A/H3N2 (figur 2). Af influenza B er det undertypen Victoria, der er i omløb. Blandt de yngre børn er det primært influenza A/H1N1 og influenza B, som cirkulerer, mens det blandt ældre over 65 år hovedsageligt er influenza A med en blanding af A/H1N1 og A/H3N2 (figur 3).

Figur 2. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI i denne sæson

 

Figur 3. Influenza subtype A(H1N1), A(H3N2) og Influenza B i procent blandt prøver modtager på SSI i  denne sæson, fordelt på aldersgrupper

Influenzavaccineeffektivitet

Influenzavaccineeffektiviteten (VE) af årets influenzavacciner over for laboratoriebekræftede tilfælde er opgjort midtvejs i influenzasæsonen, og den varierer mellem aldersgrupper og influenzatyper. Børn i alderen 2-6 år har fået tilbudt den levende svækkede influenzavaccine i form af en næsespray, og her er VE høj over for både influenza A og B med henholdsvis 79 % (95 % konfidensinterval: 66-87 %) og 94 % (95 % konfidensinterval: 85-98 %). I aldersgruppen 18-64 år er VE over for influenza A moderat med 46 % (95 % konfidensinterval: 38-52 %) og høj over for Influenza B med 85 % (95 % konfidensinterval: 81-88 %). I aldersgruppen 65 år og derover er VE over for influenza A noget lavere på 26 % (95 % konfidensinterval: 15-36 %), mens VE over for influenza B er moderat på 61 % (95 % konfidensinterval: 39-76 %).

Respiratorisk syncytial virus (RSV)

I alle aldersgrupper ses nu lave niveauer af RSV.

Fugleinfluenza

Der påvises fortsat højpatogen fugleinfluenzavirus H5N1 i døde og syge vilde fugle i Danmark. Situationen kan følges her.