Uge 40 - 2022

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Statens Serum Instituts udvidede overvågning af sæsoninfluenza og andre luftvejsinfektioner begynder nu. Forekomsten af influenza i Danmark overvåges året rundt, men udvides som vanligt igennem vinterhalvåret (fra uge 40 i efteråret indtil uge 20 i foråret). Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret ugentligt fra uge 41 på hjemmesiden for influenza og andre luftvejsvirusinfektioner og dagligt på Influenzadashboardet.

INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt løbende, afhængig af sæsonens forløb, med en beskrivelse af forekomsten af influenza og andre luftvejsvirus i Danmark og internationalt.

Influenzaovervågningen er kort fortalt baseret på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere med tegn på influenzalignende sygdom til vagtlæger og til en gruppe af praktiserende læger (sentinellæger), antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom, samt antallet af influenzarelaterede dødsfald. Som et yderligere overvågningsredskab anvendes Influmeter, som viser andelen af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza. Alle data fra disse systemer vises hver uge på overvågningssiden for influenza på ssi.dk.

Efter epidemien med respiratorisk syncytialvirus (RSV) i sensommeren 2021 er der lavet et RSV-dashboard, som opdateres dagligt. Ugentlige opdateringer kan desuden findes på RSV-overvågningssiden.

Også i den kommende sæson forventes overvågningen af influenza at blive påvirket af smitten med covid-19. Det skyldes dels overlappet af symptomer mellem influenza og covid-19, dels de ændrede rutiner for prøvetagning for covid-19, influenza og andre luftvejssygdomme, som har medført en kraftig stigning i antallet af personer, som testes for influenza. Sentinelovervågningssystemet blev i 2021 udvidet til at omfatte covid-19 med intensiveret prøvetagning og parallelle laboratorieanalyser for influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner. Denne udvidede overvågning fortsætter og resultaterne vil blive bragt på overvågningssiden for influenza.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination begyndte den 1. oktober 2022

Årets influenzavaccinationsindsats begyndte som sædvanlig den 1. oktober. Der tilbydes igen i år gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper i perioden fra den 1. oktober frem til den 15. januar 2023. Gravide i 2. eller 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes dog gratis vaccination til udgangen af februar 2023. I år vaccineres, som tidligere, personale i sundheds- og plejesektoren og børn i alderen 2 til og med 6 år.

I 2022/2023-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper, dog med undtagelse af børn, der som hovedregel får tilbudt en levende, svækket vaccine som næsespray. Vaccinerne beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus.

Som noget nyt i år er det regionerne, der koordinerer influenzavaccinationerne og man kan derfor bl.a. blive influenzavaccineret i regionale vaccinationscentre. Børn mellem 2 og 6 år kan dog kun vaccineres hos visse praktiserende læger.

For mere information om årets influenzavaccination, se EPI-NYT uge 39 - 2022 og Influenzavaccination.

Status på den aktuelle influenza- og RSV-forekomst

Influenza

Influenza ligger på et meget lavt niveau som sædvanlig på denne tid af året. I uge 39 blev 24 patienter testet positiv for Influenza A, 3 med Influenza B. Antallet af prøver ligger fortsat højt sammenlignet med før covid-19-pandemien.

RSV

Der er de seneste uger set en markant stigning i antallet af personer smittet med RSV, især blandt børn under 6 mdr. Antallet af indlagte ligger på niveau med, hvad man normalt ser under den normale højsæson i vintermånederne. Det er usædvanligt, at stigningen kommer så tidligt på sæsonen, når man ser bort fra sidste år, hvor vi havde en usædvanlig epidemi, der begyndte i sensommeren. Antallet af prøver ligger fortsat højt sammenlignet med før covid-19-pandemien.

Figur 1. Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer i Danmark, dataudtræk fra MiBa

Figur 2. Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne og fem foregående sæsoner

Figur 3. Testaktivitet for RS-virus i denne sæson og de fem foregående sæsoner

(Teamet for overvågning af influenza og andre luftvejsvirusinfektioner, Statens Serum Institut).