Uge 16 - 2023

Influenzaen er på vej ned efter en langvarig sæson

Antallet af personer, som får påvist influenza, er nu aftagende. Det har været en lang sæson, som startede allerede i begyndelsen af december 2022. Usædvanligt har sæsonen haft tre toppe og med næsten lige mange tilfælde af influenza A og B. I begyndelsen af sæsonen skete der især smittespredning af influenza A med begge undertyper H3N2 og H1N1, men som sæsonen skred frem blev influenza B den hyppigst påviste type (figur 1).

Figur 1. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede personer

I sentinelovervågningen undersøges hver uge, hvilke luftvejsvirus der er i omløb, og i uge 14 var influenza fortsat den hyppigst påviste virus (figur 2). Influenza blev påvist i 18,3 % af de positive sentinelprøver fra uge 14, efterfulgt af adenovirus (12,7 %) og SARS-CoV-2 (9,1 %).

Figur 2. Laboratoriepåviste luftvejsvira i sentinelovervågningen, siden uge 40, 2022

Aldersfordelingen blandt influenzatilfælde afhængig af influenzatype

Der har igennem sæsonen været store forskelle i aldersfordelingen blandt influenzasmittede afhængigt af typen og subtypen af influenza (figur 3). Influenza B er især blevet påvist hos børn og yngre voksne. Influenza A H1N1 og H3N2 rammer normalt alle aldersgrupper, og A/H1N1 har i denne sæson været den hyppigste influenzasubtype i alle aldersgrupper, men med stigende alder har A/H3N2 udgjort en større andel af influenza A-tilfældene.

Figur 3. Influenza subtype A(H1N1), A(H3N2) og Influenza B i procent blandt prøver modtager på SSI i  denne sæson, fordelt på aldersgrupper

En mere detaljeret beskrivelse af årets influenzasæson vil blive bragt i et kommende nummer af EPI-NYT.