Uge 1 - 2023

Influenzasæsonen er godt i gang med både influenza A og B

Influenza

I de seneste 4-5 uger har vi i Danmark haft en kraftig stigning i influenzasmitte, med cirkulation af både influenza A og influenza B (figur 1). Det samme mønster ser man i det meste af Europa. Indtil videre er 2.840 personer i Danmark testet positive for influenza A og 1.761 for influenza B i denne sæson.

Figur 1. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede personer

Influenza A

Der er både influenza A af subtypen H1N1 og H3N2 i Danmark, men H1N1 er steget mest de seneste par uger (figur 2). H1N1 så vi senest i et større omfang i 2019/20-sæsonen. Der er på nuværende tidspunkt en overvægt af H1N1 hos de mindre børn mellem 0 og 6 år sammenlignet med H3N2, hvorimod H3N2 er den dominerende subtype hos de ældre over 85 år (figur 3). Tilfældene er spredt i hele landet, dog med flest i Region Hovedstaden.

Influenza B

Det er influenza B af undertypen Victoria, der florerer i Danmark. Denne undertype så vi senest i større omfang i 2015/16-influenzasæsonen. Det var forventet, at en evt. cirkulation af B/Victoria hovedsageligt ville smitte blandt personer under 50 år. Dette stemmer overens med den aktuelle situation, hvor influenza B især dominerer i aldersgrupperne under 45 år og særligt hos børn i skolealderen (figur 3). Smitten med influenza B spreder sig indtil videre især i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Figur 2. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI i denne sæson

Figur 3. Influenza subtype A(H1N1), A(H3N2) og Influenza B i procent blandt prøver modtager på SSI i  denne sæson, fordelt på aldersgrupper 

Influenzavaccination

Det er endnu for tidligt at sige, hvor effektive sæsonens anvendte influenzavacciner er i forhold til at forebygge smitte og sygdom. De influenzavacciner, der anvendes i Danmark, indeholder alle de typer af influenzavirus der cirkulerer på nuværende tidspunkt.  

SSI er opmærksom på, at der for influenza A cirkulerer en undervariant af A(H1N1) subtypen, hvor genetisk karakterisering viser mutationer i virus, som kan have betydning for vaccinematch. Det er dog for tidligt at sige, om disse mutationer vil påvirke vaccinernes effektivitet.

Respiratorisk syncytial virus (RSV)

RSV-epidemien toppede samlet set i uge 45 og ligger nu på et moderat højt niveau (figur 4). Der er dog fortsat en del nye smittede blandt voksne over 45 år, og nyindlæggelserne i denne aldersgruppe ligger fortsat på et højt niveau i forhold til tidligere sæsoner.

Figur 4. Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne og fem foregående sæsoner