Uge 49/51 - 2021

Lav influenzaaktivitet

Influenzaaktiviteten i Danmark ligger fortsat på et lavt niveau.

I uge 50 blev i alt 8.424 personer testet for influenza, hvoraf 46 blev fundet positive, heraf 43 med influenza A og 3 med influenza B. Samlet er der i indtil videre i denne sæson blevet påvist i alt 193 smittede personer med influenza, heraf 140 med influenza A og 53 med influenza B.

Forekomsten af influenza i Danmark ligger altså fortsat på et lavt niveau for årstiden, med kun ganske få påviste smittetilfælde. Dette endda på trods af, at der i denne sæson testes langt hyppigere for influenza end normalt.

I overensstemmelse med de fortsat få positive influenzaprøver er der ikke tegn på smittespredning af betydning i samfundet, da andelen af personer der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer er relativ lav, se figur 1. Antallet af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza i Influmeter ligger også lavt, figur 2.

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer i denne sæson

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2014/15 til 2018/19, samt grænseværdi 

Se alle de seneste influenzaovervågningsdata her.

SSI’s influenzadashboard med daglige smittetal m.m.

Som tidligere udmeldt har SSI for nyligt lanceret et influenzadashboard. På det nye dashboard kan man blandt andet se data over antallet af personer testet for influenza, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccinerede.

Man finder det nye influenzadashboard her.

Status på influenzavaccination

Omkring 1,7 million personer er på nuværende tidspunkt blevet vaccineret. Særlig høj er vaccinationstilslutningen blandt beboere på plejehjem (84,6%) og personer i aldersgrupperne 82+ år (79,9%) og 65-81 år (77,3%). Der ses derimod endnu kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (28,3%) og blandt børn i alderen 2-6 år (27,3%).

Graden af beskyttende effekt af årets anvendte influenzavaccine er det for tidligt at vurdere, da forekomsten af influenzasmitte i Danmark endnu er så lav.

Normal forekomst af RS-virus for årstiden

Som beskrevet i EPI-NYT 35/21 og 27/21 har Danmark oplevet en helt usædvanlig epidemi af RS-virus henover sommeren og efteråret. Det samme er set i flere andre lande, fx Holland og Storbritannien. Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

RSV-epidemien toppede i uge 36, men er siden aftaget støt. Smitteniveauet ligger nu på det forventede niveau for årstiden, figur 3.

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem  foregående sæsoner 

Se alle de opdaterede overvågningstal og grafer for RS-virusepidemien her, inklusive rater for hospitalsindlagte børn fordelt på alder og region i Danmark.

Andre luftvejsvirus

I luftvejsprøver analyseret på SSI ses der en del positive prøver med rhinovirus, metapneumovirus og de almindelige klassiske coronavirustyper, som alle typisk medfører forskellige grader af forkølelsessygdom.

Se nærmere på overvågningssiden her.

Glædelig jul og godt nytår

INFLUENZA-NYT ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår, hvis der sker betydelige ændringer i influenzasituationen.