Uge 46/48 - 2021

Lav influenzaaktivitet

Influenzaaktiviteten i Danmark ligger fortsat på et lavt niveau

I uge 47 blev i alt 7.234 personer testet for influenza, hvilket er væsentlig flere end normalt. Heraf blev 24 fundet positive (14 med influenza A og 10 med influenza B).

Der gøres opmærksom på, at influenzasmittetallene vist fra denne uge og frem er blevet renset for falsk-positive prøver, taget hos personer (fortrinsvis børn i alderen 2-6 år), som inden for de foregående 14 dage er blevet vaccineret med den levende svækkede influenzavaccine. Se nærmere omtale heraf i EPI-NYT 45/2021.

I overensstemmelse med de fortsat få positive influenzaprøver er der ikke tegn på smittespredning af betydning i samfundet, da andelen af personer der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer er relativ lav, se figur 1.

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer i denne sæson

Se alle de seneste influenza overvågningsdata her.

SSI har lanceret et influenzadashboard med visning af daglige smittetal m.m.

For at øge kommunikationen om udviklingen i influenzaforekomsten igennem sæsonen, har SSI udviklet et influenzadashboard.

På det nye dashboard kan man blandt andet se data over antallet af personer testet for influenza, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccinerede.

Man finder det nye influenzadashboard her.

Status på influenzavaccination

Omkring 1,6 million personer er på nuværende tidspunkt blevet vaccineret. Særlig høj er vaccinationstilslutningen blandt beboere på plejehjem (84,4%) og personer i aldersgrupperne 82+ år (78,4%) og 65-81 år (75,7%). Der ses derimod endnu kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (26,6%) og blandt børn i alderen 2-6 år (24,7%).

Vigtig information om restordre, levering og bestilling af influenzavacciner opdateres løbende på SSI’s hjemmeside.

Obs: Ikke alle coronavirus giver covid-19, men derimod almindelig forkølelse

Prøver fra patienter med influenzalignende symptomer analyseres ofte for en række af luftvejsvirus, bl.a. for de almindeligt forekommende coronavirus, som giver almindelig forkølelse. Disse almindelige coronavirus har cirkuleret i mange år, og er forskellige fra den nye sars-cov-2, som giver covid-19.

Ved tolkningen af prøvesvar er det derfor vigtigt, at man skelner sars-cov-2 fra de almindelige coronavirus. De almindelige coronavirus betegnes således: coronavirus 229E, coronavirus NL63, coronavirus OC43, og coronavirus HKU1.

Påvisning af de almindelige coronavirus giver derfor ikke anledning til selvisolation, test, kontaktopsporing mv., som kun er nødvendigt ved påvisning af den nye sars-cov-2, som giver covid-19.

Overvågning af RS-virus

Som beskrevet i EPI-NYT 35/2021 og 27/2021 har Danmark oplevet en helt usædvanlig epidemi af RS-virus henover sommeren og efteråret. Det samme er set i flere andre lande, fx Holland og Storbritannien. Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

RSV-epidemien toppede i uge 36, men er siden aftaget støt. Smitteniveauet ligger nu på nogenlunde samme niveau som under de typiske RSV-højsæsoner i vintermånederne januar, februar og marts, men stadig markant over det normale niveau for nuværende tidspunkt af året, figur 2.

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem  foregående sæsoner

Se alle de opdaterede overvågningstal og grafer for RS-virusepidemien her, inklusive rater for hospitalsindlagte børn fordelt på alder og region i Danmark.

Andre luftvejsvirus

I luftvejsprøver analyseret på SSI, ses der kun sporadiske positive prøver med rhinovirus, enterovirus og parainfluenzavirus.

Se nærmere på overvågningssiden her.