Uge 44/45-2021

Lav influenzaaktivitet

Influenzaaktiviteten i Danmark ligger fortsat på et lavt niveau som forventet på dette tidspunkt af sæsonen.

I uge 44 blev i alt 5.885 personer testet for influenza, hvilket er væsentlig flere end normalt. Heraf blev 22 fundet positive (9 med influenza A og 13 med influenza B).

Der er ikke tegn på smittespredning af betydning i samfundet, da andelen af personer der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer er lav, se figur 1.

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer i denne sæson

Se alle de seneste overvågningsdata for influenza her.

Obs.: falsk-positive influenzaprøver efter vaccination af børn med den levende, svækkede influenzavaccine

Statens Serum Institut (SSI) ønsker at gøre opmærksom på, at børn der har modtaget den levende svækkede influenzavaccine Fluenz Tetra®, vil kunne have en falsk-positiv influenzaprøve i dagene efter vaccinationen på grund af udskillelse af vaccinevirus. I henhold til produktresuméet er udskillelsen størst 2-3 dage efter vaccination, men i nogle tilfælde har man observeret udskillelse i op mod 14 dage. Behandlende læger skal derfor være opmærksomme på, om barnet er blevet vaccineret inden for de seneste 14 dage.

Læs nærmere om de falsk-positive influenzaprøver efter vaccination i denne uges EPI-NYT.

Status på forsyningen af influenzavacciner fra SSI

Danmark har til årets influenzavaccinationskampagne indkøbt rekordmange influenzavacciner, i alt 2,5 millioner doser. Af disse har SSI på nuværende tidspunkt leveret ca. 1,9 millioner doser. Resten af de indkøbte vacciner vil blive leveret i de kommende uger, lige så snart de er modtaget fra producenterne.

Mere end 1,4 million personer er på nuværende tidspunkt blevet vaccineret. Særlig høj er vaccinationstilslutningen blandt beboere på plejehjem (82%) og personer i aldersgrupperne 82+ år (74%) og 65-81 år (72%). Der ses derimod endnu kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (23%) og blandt børn i alderen 2-6 år (17%).

Vigtig information om restordre, levering og bestilling af influenzavacciner opdateres løbende på SSI’s hjemmeside.

Overvågning af RS-virus

Som beskrevet i EPI-NYT 35/21 og 27/21 har Danmark oplevet en helt usædvanlig epidemi af RS-virus henover sommeren og efteråret. Det samme er set i flere andre lande, fx Holland og Storbritannien. Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

RSV-epidemien toppede i uge 36, men er siden aftaget støt. Smitteniveauet ligger nu på nogenlunde samme niveau som under de typiske RSV-højsæsoner i månederne januar, februar og marts men stadig markant over det normale niveau for nuværende tidspunkt af året, figur 2.

I uge 44 blev der påvist RS-virus hos 274 personer blandt i alt 2.302 testede (positivprocent 11,9%).

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem  foregående sæsoner 

Se alle de opdaterede overvågningstal og -grafer for RS-virusepidemien her inklusive rater for hospitalsindlagte børn fordelt på alder og region i Danmark.

Andre luftvejsvirus

I luftvejsprøver analyseret på SSI ses der kun sporadiske positive prøver med rhinovirus, enterovirus og parainfluenzavirus.

Se nærmere på overvågningssiden her.