Uge 41-2021

Lav influenzaaktivitet

Den sædvanlige udvidede overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner igennem vintersæsonen startede i uge 40. Den første uges overvågningsdata foreligger nu og kan ses på SSI’s hjemmeside for overvågningen af influenza og andre luftvejsvirusinfektioner.

Influenzaaktiviteten i Danmark ligger, som forventet på dette tidspunktet af sæsonen, på et ganske lavt niveau. I uge 40 blev i alt 4.003 personer testet for influenza, hvoraf 6 blev fundet positive, heraf 2 med influenza A og 4 med influenza B. Ligeledes er der ikke tegn på betydelig smittespredning i samfundet, da andelen af personer der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer er meget lav, se figur 1.

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer i denne sæson

Se alle data fra influenzaovervågningen her.

Status på forsyningen af influenzavacciner fra SSI

Danmark har til årets influenzavaccinationskampagne indkøbt 2,5 millioner doser vacciner. Det har førsteprioritet at få vaccineret borgere, som tilhører en af risikogrupperne. Derfor bliver de indkøbte vacciner i år først givet fri til vaccination af borgere uden for de bekendtgjorte risikogrupper i sidste uge af oktober 2021. Indtil da henstilles til, at influenzavaccinerne gives til de definerede risikogrupper, som beskrevet i EPI-NYT 38-39/21.

SSI har foreløbigt leveret ca. 1,3 millioner vacciner, og mere end 500,000 personer er på nuværende tidspunkt blevet vaccineret.

Vigtig information om restordre, levering og bestilling af influenzavacciner opdateres løbende på SSI’s hjemmeside.

Overvågning af RS-virus

Som beskrevet i EPI-NYT 35/21 og 27/21 oplever Danmark lige nu en usædvanlig epidemi af RS-virus. Det samme gør andre lande, fx Holland og Storbritannien. Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

I uge 40 blev påvist 848 personer med RS-virus blandt 2.429 testede. Der er dermed tale om et fortsat fald i smitte, men antallet af smittede og indlagte med RSV ligger fortsat langt højere end under den normale højsæson i vintermånederne.

Se nærmere på RS-virus overvågningssiden.

Andre luftvejsvirus

Der ses kun sporadiske positive prøver med rhinovirus, enterovirus og parainfluenzavirus.

Se nærmere på overvågningssiden her.