Uge 40-2021

Den udvidede overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner starter nu

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza og andre luftvejsinfektioner starter nu. Forekomsten af influenza i Danmark overvåges året rundt, men udvides som vanligt igennem vinterhalvåret (fra uge 40 i 2021 indtil uge 20 i 2022). Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret ugentligt på hjemmesiden for influenza og andre luftvejsvirusinfektioner.

INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt løbende med en beskrivelse af forekomsten af influenza i Danmark og internationalt.

Influenzaovervågningen er kort fortalt baseret på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere med tegn på influenzalignende sygdom til vagtlæger og til en gruppe af praktiserende læger (sentinellæger), antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom, samt antallet af influenzarelaterede dødsfald. Som et yderligere overvågningsredskab anvendes Influmeter, som viser andelen af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza. Alle data fra disse systemer vises hver uge på overvågningssiden for influenza på ssi.dk.

Derudover arbejder SSI lige nu med etableringen af daglige visninger af smitte- og indlæggelsestal for influenza, RS-virus og andre luftvejsinfektioner på et nyt dashboard på hjemmesiden, som desuden vil vise tilslutningen til influenzavaccinationsprogrammet.

Også i den kommende sæson forventes overvågningen af influenza at blive påvirket af smitten med covid-19. Det skyldes dels overlappet af symptomer mellem influenza og covid-19, dels de ændrede rutiner for prøvetagning for covid-19, influenza og andre luftvejssygdomme. Sentinelovervågningssystemet bliver yderligere udvidet til at omfatte covid-19, med intensiveret prøvetagning og parallelle laboratorieanalyser for influenza, covid-19 og andre luftvejsvirusinfektioner, og resultaterne vil blive bragt på influenzaovervågningssiden og opdateret ugentligt.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination startede den 1. oktober 2021

Årets influenzavaccinationskampagne startede som sædvanlig den 1. oktober 2021. Der tilbydes igen i år gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper i perioden fra den 1. oktober frem til den 15. januar 2022. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes dog gratis vaccination til udgangen af februar 2022. På grund af covid-19 er det gratis tilbud igen i denne sæson udvidet til at omfatte alt personale ansat i sundheds- og plejesektoren. Som noget nyt tilbydes i år desuden influenzavaccination til alle børn i alderen 2 til og med 6 år, dette i form af en næsespray.

I 2021/2022-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Vaccinerne beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus. Der tilbydes ligesom sidste år en særlig højdosis 4-valent vaccine til ældre på 82 år og derover, som på grund af svækket immunsystem generelt responderer dårligere på standardvaccinen og derfor har gavn af højdosis-vaccinen.

Man kan finde udførlig information om årets influenzavacciner i EPI-NYT 38-39/21.

Status på forsyningen af influenzavacciner fra SSI

Danmark opnåede i seneste sæson en rekordhøj tilslutning til influenzavaccination på hele 75 % blandt personer på 65 år og ældre, bl.a. takket være et større antal indkøbte vacciner. I tidligere år har der typisk været indkøbt ca. 1 million influenzavacciner, men i 2020/21 blev indkøbt 1,6 millioner vacciner, og til den kommende sæson er der blevet indkøbt 2,5 millioner vacciner, ud fra ønsket om at opnå en endnu højere vaccinationsdækning blandt risikogrupperne.

Det har klar førsteprioritet at få vaccineret borgere som tilhører en af risikogrupperne. Derfor bliver de indkøbte vacciner i år først givet fri til vaccination af borgere uden for de bekendtgjorte risikogrupper i sidste uge af oktober 2021. Indtil da henstilles til, at influenzavaccinerne gives til de definerede risikogrupper, som beskrevet i EPI-NYT 38-39/21.

Vigtig information om restordre, levering og bestilling af influenzavacciner opdateres løbende på SSI’s hjemmeside.

Overvågning af RS-virus

Som beskrevet i EPI-NYT 35/21 og 27/21 oplever Danmark lige nu en usædvanlig epidemi af RS-virus, se figur 1 og 2. Det samme gør andre lande, fx Holland og Storbritannien.

Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

Heldigvis ser epidemien ud til have toppet, men forekomsten af RSV er stadig høj og mange børn er indlagt.

Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer

 

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i sæson 2020/21 til og med uge 39, samt de fem  foregående sæsoner 

En mere udførlig beskrivelse af RS-virusepidemien og de seneste opdaterede tal for smittede og indlagte kan ses på RS-virusovervågningssiden.

(Teamet for overvågning af influenza og andre luftvejsvirusinfektioner, Statens Serum Institut)