Uge 27 - 2022

Influenzaen kom og gik – status på 2021/22-sæsonen

Influenzasæsonen 2021/22 var igen usædvanlig, om end den fulgte et mønster, der kom nærmere, hvad vi sædvanligvis ser.

I begyndelsen af sæsonen fandt vi ellers stort set ingen tilfælde af influenza, selvom der blev testet langt flere personer end i tidligere sæsoner, og det så derfor ud til at komme til at ligne sæsonen i 2020/21, hvor influenzaen helt udeblev. Men usædvanligt sent i sæsonen, kort efter ophævelsen af de sidste samfundsrestriktioner imod covid-19 den 1. februar 2022, tog influenzaen pludselig fart, og i løbet af få uger nåede antallet af påviste tilfælde et hidtil uset højt niveau. Men lige så hurtigt som den dukkede op, lige så hurtigt forsvandt influenzaen igen.

I denne sæson var antallet af bekræftede tilfælde højere end i mange tidligere sæsoner, og på højde med den slemme 2017/18-sæson. Og selvom vi i visse uger så flere influenzarelaterede indlæggelser, end vi sædvanligvis ser, har der i denne sæson samlet været færre indlæggelser end i 2017/2018. Det er svært at sige, om influenzaepidemien i år har været mere omfattende end i tidligere år pga. den markant højere testaktivitet i denne sæson, hvorved der automatisk påvises relativt flere tilfælde end normalt. Sammenholder vi laboratoriedata med de øvrige overvågningssystemer, er der ikke noget der tyder på en usædvanlig hård sæson i 2020/21, og tilsvarende har antallet af influenzarelaterede dødsfald ligget lavt.

Positivprocenten har imidlertid ligget på højde med tidligere sæsoner, hvilket indikerer, at epidemien under sit korte forløb har været mere intens end sædvanligt. At de øvrige overvågningssystemer derimod ikke tyder på en større epidemi kan skyldes, at det er de yngre aldersgrupper, der særligt har været smittet i denne sæson, modsat tidligere. Desuden er sæsonen faldet sent og dermed er effekten af årets influenzavaccinationen formentlig aftaget betydeligt – særligt for de ældre. Til gengæld var den opnåede vaccinationsdækning den højeste nogensinde blandt de ældre på 65 år og derover, hvilket nok har medvirket til at holde influenzaen nede i de første fire måneder af sæsonen.

Samlet set oplevede Danmark altså ikke den alvorlige dobbeltepidemi af covid-19 og influenza, som flere ellers havde udtrykt bekymring for forud for sæsonen pga. fraværet af influenza i 2020/21.

En detaljeret beskrivelse af influenzaforekomsten kan findes i den netop udgivne årsopgørelse over influenzasæsonen 2021/22.

Statens Serum Institut har til denne sæson udviklet et interaktivt dashboard til overvågning af influenza. På dashboardet kan influenzaaktiviteten følges året rundt, og der kan også findes data fra tidligere sæsoner.