Uge 2/6 - 2022

Fortsat lav forekomst af influenza, men stor bølge af metapneumovirus

Her i starten af februar, hvor influenzasæsonen plejer at være i fuld gang, ligger influenzaen i Danmark stadig på et meget lavt niveau.

I uge 5 blev i alt 7.016 personer testet for influenza, hvoraf kun 32 blev fundet positive, heraf 31 med influenza A og 1 med influenza B. I alt er der indtil videre i denne sæson blevet påvist 472 smittede personer med influenza, heraf 408 med influenza A og 64 med influenza B.

Antallet af påviste influenzatilfælde i sæsonen indtil nu er det laveste i flere år, bortset fra sidste års sæson, hvor influenzaen stort set udeblev, figur 1.

De meget få påviste smittede skal endda ses på baggrund af en helt usædvanlig høj influenzatestaktivitet i denne sæson. Indtil videre er næsten 124.000 personer blevet testet for influenza, hvilket er væsentlig flere end normalt. Det høje antal testede og få påviste tilfælde medfører en meget lav positivprocent, faktisk lige så lav som uden for influenzasæsonen.

Den lave smitteforekomst i befolkningen har kun resulteret i 107 indlæggelser med influenza i denne sæson, og kun 7 registrerede influenzarelaterede dødsfald.

Blandt de påviste smittede med influenza A ses overvejende subtype A (H3N2).

Laboratoriepåvist influenza i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

Den fortsatte lave influenzasmitte viser sig også i de øvrige overvågningssystemer, dvs. i sentinel- og vagtlægeovervågningssystemerne, som måler andelen af personer, som kontakter egen læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer, samt i Influmeter, som viser antallet af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza.

Se alle de seneste overvågningsdata for influenza her.

Status på influenzavaccination

Mere end 1,7 million personer er blevet influenzavaccineret i denne sæson, svarende til ca. 30% af den danske befolkning. Rekordhøj vaccinationstilslutning er opnået blandt beboere på plejehjem (84,1%) og personer i aldersgrupperne +82 år (80,6%) og 65-81 år (77,8%). Der ses derimod kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (28,5%) og blandt børn i alderen 2-6 år (29,5%).

Man kan løbende følge med i vaccinationstallene på influenzadashboarded her.

Stor bølge af human metapneumovirus i denne vinter

Human metapneumovirus er en typisk luftvejsvirus, der kan give anledning til både øvre og nedre luftvejsinfektion. Alle aldre kan rammes, men især børn er modtagelige. Denne vinter er der observeret en større forekomst af human metapneumovirus sammenlignet med de fem foregående vintre. Dette er både observeret i antallet af laboratoriepåviste tilfælde fra den nationale mikrobiologiske database (MiBa), samt i sentinelovervågningen, der overvåger luftvejsvirus hos patienter med influenzalignende symptomer i almen praksis.

Positivprocenten for human metapneumovirus er også højere end tidligere år, hvilket tyder på, at det er et reelt forhøjet antal tilfælde sammenlignet med foregående vintre.

Det er påfaldende, at den høje forekomst i denne vinter ses efter vinteren 2020/21, hvor niveauet var historisk lavt. Tilsvarende er set for andre luftvejsvirusinfektioner bl.a. RS-virus.

Antal personer med påvist metapneumovirus og positivprocenten pr. uge i denne sæson og de fem forrige sæsoner 

Andre luftvejsvirus

I overvågningen af luftvejsvirus på SSI er der efter en større bølge af human metapneumovirus en nedgang i forekomsten af denne. Siden uge 2 er det SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, der har udgjort den største andel af påviste luftvejsvirus i prøver modtaget på SSI til luftvejsdiagnostik og overvågning.

Se nærmere på overvågningssiden her.