Uge 1 - 2022

Fortsat lav forekomst af influenza

Her ved årsskiftet, hvor influenzaforekomsten ellers normalt begynder at stige, ligger influenzaen i Danmark fortsat på et meget lavt niveau.

I uge 52 blev i alt 8.074 personer testet for influenza, hvoraf 51 blev fundet positive, alle med influenza A. Samlet er der, indtil videre i denne sæson, blevet påvist 286 smittede personer med influenza, heraf 232 med influenza A og 54 med influenza B.

Antallet af påviste influenzatilfælde i sæsonen indtil nu er det laveste set i flere år, bortset fra sidste års sæson, hvor influenzaen stort set udeblev, figur 1.

De meget få påviste smittede skal endda ses på baggrund af en helt usædvanlig høj influenza testaktivitet i denne sæson. Indtil videre er næsten 90.000 personer blevet testet for influenza, hvilket er 4-5 gange flere end normalt. Det høje antal testede og de meget få påviste tilfælde viser sig i en meget lav positiv-procent, faktisk lige så lav som uden for influenzasæsonen.

Trods det meget lave influenzaniveau skal det nævnes, at der i de seneste 1-2 uger er set en lille stigning i laboratoriepåviste tilfælde af influenza A. Den dominerende influenzasubtype er A (H3N2).

Laboratoriepåvist influenza i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Den lave influenzasmitte i samfundet viser sig også i de øvrige overvågningssystemer, bl.a. sentinel- og vagtlægeovervågningssystemerne, som måler andelen af personer, som kontakter egen læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer. Ligeledes ligger antallet af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza i Influmeter meget lavt, figur 2.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i sæson 2014/15 til 2018/19, samt grænseværdi

Se alle de seneste influenzaovervågningsdata her.

Dashboard med daglige influenzasmittetal

Som tidligere meddelt har SSI lanceret et influenzadashboard. På det nye dashboard kan man blandt andet se data over antallet af personer testet for influenza, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald samt vaccinerede.

Man finder det nye influenzadashboard her.

Status på influenzavaccination

Omkring 1,7 million personer er på nuværende tidspunkt blevet vaccineret. Særlig høj er vaccinationstilslutningen blandt beboere på plejehjem (84,6%) og personer i aldersgrupperne 82+ år (80,2%) og 65-81 år (77,5%). Der ses derimod endnu kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (28,5%) og blandt børn i alderen 2-6 år (28,9%).

Graden af beskyttende effekt af årets anvendte influenzavaccine er det endnu for tidligt at vurdere, da forekomsten af influenzasmitte i Danmark endnu er så lav.

Lav forekomst af RS-virus for årstiden

Som beskrevet i EPI-NYT 35/21 og 27/21 har Danmark oplevet en helt usædvanlig epidemi af RS-virus henover sommeren og efteråret. Det samme er set i flere andre lande, fx Holland og Storbritannien. Antallet af smittede per uge har ligget 3-4 gange højere end under de sædvanlige RS-virusudbrud i vintersæsonen.

RSV-epidemien toppede i uge 36, men er siden aftaget støt. Smitteniveauet ligger nu på et lavt niveau, faktisk lavere end normalt for årstiden, figur 3.

Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne sæson, samt de fem  foregående sæsoner

Se alle de opdaterede overvågningstal og grafer for RS-virusepidemien her, inklusive rater for hospitalsindlagte børn fordelt på alder og region i Danmark.

Andre luftvejsvirus

I luftvejsprøver analyseret på SSI, ses der en del positive prøver med metapneumovirus, som har udgjort omkring en tredjedel af alle positive luftvejsvirusprøver de seneste fire ugers tid. Samme høje forekomst af metapneumovirus er registreret i andre europæiske lande, bl.a. Skotland.

Se nærmere på overvågningssiden her.