Uge 22-2021

Influenzasæsonen er slut – den kom faktisk aldrig rigtig i gang

Med udgangen af uge 20 sluttede den årlige influenzasæson officielt. Fra nu og frem til starten af næste års sæson i uge 40 opdateres data ikke på hjemmesiden, men holder pause. Influenzasituationen følges imidlertid nøje året rundt.

Som man løbende har kunnet følge med i gennem den ugentlige overvågning, kom 2020-2021-influenzasæsonen faktisk aldrig i gang, hverken i Danmark eller i resten af Europa. I Danmark blev der igennem hele sæsonen kun påvist 46 tilfælde af influenza blandt i alt 69.913 undersøgte prøver. Til sammenligning blev der i 2019-2020-sæsonen påvist 7.575 positive blandt 68.530 undersøgte prøver.

Antallet af positive prøver per uge igennem årets sæson, sammenlignet med de fem foregående sæsoner, er vist i figuren nedenfor.

Se alle influenzasæsonens overvågningsdata her.

Fraværet af influenza skyldes med al sandsynlighed de omfattende tiltag indført i samfundet for at undgå spredning af covid-19, som for eksempel brug af mundbind, håndsprit, afstandskrav, forsamlingsforbud, hjemmeskole og hjemmearbejde.

Årets sæson vil blive mere detaljeret beskrevet i årsopgørelsen, som bringes i EPI-NYT i uge 24.

SSI’s Influenzateam vil gerne sige stor tak til alle de, som bidrager til overvågningen af influenzaforekomsten i Danmark.

Laboratoriepåvist influenza i sæson 2020/21 sammenholdt med de fem forrige sæsoner