Uge 2-2021

Årets influenza venter stadig på sig under coronavirus-restriktionerne

Influenzasituationen i Danmark

Siden begyndelsen på årets officielle influenzasæson i uge 40, 2020, har vi i Danmark så godt som ingen influenza set. Det samme gælder resten af Europa.

Årsagen er givetvis de kraftige restriktioner og hygiejneregler, som siden foråret 2020 har været indført i samfundet for at undgå smitte med den nye coronavirus, covid-19.

Ifølge data fra MiBa blev der foretaget 2.320 tests for influenza i uge 1, 2021. Heraf var 7 positive for influenza A og 4 for influenza B.

Ifølge MiBa er der fra uge 40 i 2020 til og med uge 1 i 2021 blevet undersøgt 15.271 prøver for influenza, hvoraf 21 var positive (0,14%), heraf 7 med influenza A og 14 med influenza B. Til sammenligning blev der i samme periode i 2019-2020-sæsonen undersøgt 18.716 prøver, hvoraf 1.296 blev fundet positive (6,9%). Det skal nævnes, at 2019-2020 sæsonen var mild.

Udviklingen i laboratoriebekræftede influenzatilfælde i Danmark i 2020-21-sæsonen fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 2 viser de påviste tilfælde i årets sæson sammenlignet med fem foregående sæsoner. Årets sæson er dog ikke tydelig på kurven grundet det lave antal tilfælde.

Figur 1:
Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 2:
Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Alle de øvrige influenzaovervågningssystemer bekræfter den lave forekomst af influenza, med for eksempel få patienter rapporteret med influenzalignende symptomer fra vagtlægerne, figur 3.

Figur 3:
Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Denne sæsons usædvanligt lave forekomst er dog ikke unik for influenza, men genfindes også for en række andre luftvejspatogener, som for eksempel mycoplasma pneumoniae (figur 4) og respiratorisk syncytialvirus (figur 5).

Figur 4:
Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer

Figur 5:
Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer

Se detaljerede data fra overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner på SSI’s hjemmeside her.

Influenzasituationen i Europa

I det øvrige Europa har influenzaaktiviteten i denne sæson ligesom i Danmark været yderst begrænset, med kun sporadiske påviste tilfælde og ingen influenzaindlæggelser af betydning. Dette samtidig med en markant stigning i tilfælde af coronavirus i mange lande, med deraf følgende mange hospitalsindlæggelser og dødsfald. Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden samlet i Europa siden oktober 2020 har ligget på kraftigt forhøjet niveau, dog særligt drevet af kraftig overdødelighed i udvalgte lande.

Fortsat udbrud af fugleinfluenza i Danmark

I EPI-NYT uge 47-2020 beskrev vi, at der er udbrud af fugleinfluenza af subtypen H5N8 i Danmark og store dele af Europa. Der bliver fortsat fundet vilde fugle med fugleinfluenza, og enkelte fuglebesætninger er blevet slået ned efter påvisning af den pågældende højpatogene fugleinfluenza. Der er ingen eksempler på smitte til mennesker med denne subtype af H5N8.