Uge 50-2019

Lav forekomst af influenza

Siden influenzasæsonens start i uge 40 har den ugentlige overvågning vist lav forekomst af influenza i Danmark. Der er således kun blevet påvist sporadiske influenzatilfælde, dog med en lille stigning i de seneste par uger.

I den seneste uge (uge 49) blev ifølge Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) i alt 1.647 personer testet for influenza i Danmark. Heraf var 88 personer positive for influenza A, mens to personer fik påvist influenza B. Samlet for perioden siden uge 40 er 10.642 personer blevet testet for influenza, hvoraf 331 har fået påvist influenza A og 38 influenza B.

Det endnu relativt lave antal laboratoriepåviste influenzatilfælde er i god overensstemmelse med det lave antal patienter, som er registreret i de øvrige influenzaovervågningssystemer, herunder patienter der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer (se figuren nedenfor). Som det ses ligger influenzaaktiviteten her stadig på et meget lavt niveau i årets sæson, men dog med en svagt stigende tendens igennem de seneste uger, hvilket er forventeligt på dette tidspunkt af året.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

SSI har indtil videre i årets influenzasæsonen modtaget 272 prøver til virustypning. Af disse er 81 prøver fundet positive med influenza A-virus subtype H1N1pdm09 og 31 positive med influenza A-virus subtype H3N2. Influenza B-virus Victorialinjen er påvist i otte prøver og influenza B-virus Yamagatalinjen i én prøve. Selvom influenza A (H1N1pdm09) indtil nu har været den mest hyppige virussubtype, er det endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der kommer til at dominere sæsonen.

Se detaljerede data fra influenzaovervågningen på SSI’s hjemmeside her.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten ligeledes forsat lav, men med en begyndende stigning. Der ses hovedsaglig dominans af influenza A, men i visse lande dominans af influenza B.

Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden i Europa er indenfor det forventede for årstiden.