Uge 41-2019

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza og andre luftvejsinfektioner er nu begyndt. Influenzaaktiviteten i Danmark vil som vanligt blive overvåget hver uge igennem sæsonen, fra uge 40 i 2019 indtil uge 20 i 2020. I uge 40 var influenzaaktiviteten på samme niveau som udenfor influenzasæsonen.

Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret UGENTLIGT på Statens Serum Instituts hjemmeside, dog ikke i uge 42. INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt, når der sker betydelige ændringer i influenzasituationen nationalt eller internationalt. INFLUENZA-NYT vil give et kort overblik over situationen med link til overvågningsdata på hjemmesiden.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Tilbuddet om gratis influenzavaccination begynder den 1. november

Som tidligere beskrevet i EPI-NYT tilbydes i år gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper fra den 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes dog gratis vaccination til udgangen af februar. Tidligere er tilbuddet begyndt den 1. oktober.

Ændringen skyldes, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne at levere vacciner til den 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO.

Derudover er der faglige hensyn, som understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden henover sæsonen. Forekomsten af influenza i Danmark stiger som oftest først i slutningen af december og i flere sæsoner har der været betydelig influenzaaktivitet helt hen i marts måned. Når vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere i slutningen af influenzasæsonen. Influenzavaccination medfører beskyttelse mod influenza efter ca. 2 uger og immuniteten holder sædvanligvis 6-12 måneder.

EPI-NYT om influenzavaccination vil blive udgivet i uge 43. I 2019/2020-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus.