Uge 4-2020

Fortsat lav forekomst af influenza i denne sæson

Influenzaaktiviteten i Danmark ligger fortsat på et lavt niveau i denne sæson. Tal fra MiBa viser at 291 personer testede positiv for influenza i uge 3, hvoraf 257 for influenza A og 34 for influenza B. Influenzatallene har ligget nogenlunde stabilt på dette niveau siden midten af december.

De øvrige influenzaovervågningssystemer viser samme lave forekomst af influenza, med relativt få patienter rapporteret med influenzalignende symptomer fra praktiserende læger og vagtlæger, eller selv-rapporteret igennem Influmeter. Sammenlignet med de foregående sæsoner ligger årets influenzaforekomst lidt lavere end i 2018/2019, 2017/2018 og 2016/2017, men dog nogenlunde som forventet på dette tidspunkt af sæsonen.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

 

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Fra uge 40, 2019 til og med uge 3 har der i alt været 602 personer indlagt på hospital med influenza. Der er registreret 19 influenzarelaterede dødsfald blandt personer indlagt på hospital.

Den dominerende influenzatype i denne sæson har været type A, nogenlunde ligeligt fordelt imellem subtyperne H1N1pdm09 og H3N2.

Det er endnu for tidligt at sige, hvordan influenzasituationen vil udvikle sig i de kommende uger og måneder.

Se detaljerede data fra influenzaovervågningen på SSI’s hjemmeside her.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten ligeledes forsat lav, dog med en begyndende stigning, særligt i Sydeuropa. Der ses hovedsaglig dominans af influenza A, men i visse lande dominans af influenza B.

Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden i Europa er indenfor det forventede for årstiden.