Uge 10-2020

Årets influenzasæson er stadig mild

Forekomsten af influenza i Danmark ligger fortsat på et lavt niveau i denne sæson, faktisk på det laveste niveau set i flere år.

Tal fra MiBa viser, at 708 personer i Danmark testede positive for influenza i uge 9, hvoraf 605 havde influenza type A og 103 havde influenza type B. I løbet af hele influenzasæsonen siden uge 40 (2019) er i alt 40.427 personer blev testet for influenza, hvoraf 4.883 fik påvist influenza A og 553 fik påvist influenza B. Som det ses af figuren nedenfor er antallet af påviste influenzasmittede i den indeværende sæson markant lavere end i både 2018/2019 og 2017/2018, som var to usædvanligt hårde sæsoner.

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

De øvrige overvågningssystemer bekræfter den lave forekomst af influenza, med relativt få patienter med influenzalignende symptomer rapporteret fra praktiserende læger og vagtlæger, eller selv-rapporteret igennem Influmeter. Ligeledes viser overvågningen i sentinelsystemet, at andelen af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) har ligget på et meget lavt niveau igennem hele sæsonen frem til nu, og lavere end de foregående fem sæsoner, se figurerne nedenfor.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Også antallet af patienter indlagt på hospital med influenza ligger lavt. Fra uge 40 (2019) til og med uge 9 (2020) har i alt 1518 hospitalspatienter fået påvist influenza. Der er registreret 47 influenzarelaterede dødsfald blandt personer indlagt på hospital.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Den dominerende influenzatype har indtil nu været type A. I starten af sæsonen dominerede subtype A(H1N1)pdm09, men dette skiftede til subtype A(H3N2), som også samlet set har udgjort den største andel indtil nu.

Det er endnu lidt for tidligt at forudsige, hvordan forekomsten af influenza vil udvikle sig igennem den resterende del af sæsonen.

Se detaljerede data fra influenzaovervågningen på SSI’s hjemmeside her.

I det øvrige Europa har influenzaforekomsten været betydeligt varierende fra land til land. Samlet set startede sæsonen tidligere end sædvanligt, og enkelte lande har set høj influenzaforekomst.

Som i Danmark har der i Europa generelt været dominans af influenza A, særligt subtype A(H1N1)pdm09.

Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden i Europa ligger på et lavt normalt niveau for årstiden.