Uge 8-2019

Fortsat udbredt influenzaaktivitet

Der er fortsat influenza i omløb og influenzaaktiviteten i samfundet målt på antallet af patienter, der besøger egen læge med influenzalignende symptomer, var i uge 7 på et middel niveau, se figur. Der tages mange mikrobiologiske prøver for influenza, men antallet af positive prøver faldt fra uge 6 til uge 7. I uge syv blev 4.468 personer testet for influenza og heraf var 1.546 personer positive for influenza A og 1 person positiv for influenza B. Det er fortsat influenza A(H1N1) der dominerer sæsonen, men der er set en stigning i andelen af prøver modtaget på Statens Serum Institut, der er positive for influenza A(H3N2) over de seneste uger. Der er tegn på en let forøget dødelighed blandt de ældre på 65 og derover. Det er endnu for tidligt at sige om influenzasæsonen har toppet.

Se overvågningsdata her.

Sentinelovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson