Uge 6-2019

Antallet af influenzatilfælde i stigning

I uge 5 steg antallet af personer der fik påvist influenza fra 860 tilfælde i uge 4 til 1.361 tilfælde. Af de 1.361 der fik påvist influenza i uge 5, fik 1.357 påvist influenza A, mens 4 personer fik påvist influenza B. Andelen af influenzaprøver, der er positive for influenza er også i stigning, idet positivprocenten steg fra 29 % i uge 4 til 37 % i uge 5. Stigningen i positive prøver ser ud til at være over hele landet. Aktiviteten hos de praktiserende læger og vagtlægerne er også i stigning. Kun en mindre andel (19 %) af de påviste influenzatilfælde er blandt de ældre over 65 år mod 38 % i 2017-18-sæsonen. I alt har 1.404 patienter været indlagt på hospital med influenza og af disse har 75 (5 %) modtaget intensiv behandling. Antallet af indlagte patienter er på niveau med sidste sæson på samme tidspunkt. Der er ingen tegn på overdødelighed i befolkningen.

Se overvågningsdata her.

Det er fortsat influenza A(H1N1) der dominerer, selvom der også påvises influenza A(H3N2). Der påvises ganske få tilfælde af influenza B. Vaccinen ser ud til at give en god beskyttelse over for det mest dominerende virus. SSI har beregnet en foreløbig vaccineeffektivitet over for influenza A(H1N1) på 50 % (95 %-CI: 39-60) i alle aldersgrupper. Effektiviteten er noget højere på 62 % (95 %-CI: 49-72) blandt de 18-64 årige. Hvis man får influenza, selvom man er vaccineret, vil sygdomme ofte have et mildere forløb. Tilbuddet om gratis influenzavaccination til risikogrupper udløb den 31.12.2018, dog kan gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter blive vaccineret gratis indtil udgangen af februar 2019. Se mere om influenzavaccination her. Landets læger bør også være opmærksomme på retningslinjerne for antiviral behandling af influenzapatienter i risikogrupper. Se de opdaterede retningslinjer her.

Grundet omlægninger i datastrukturen i Landspatientregisteret (LPR) vil vi fra uge 6, 2019 ikke modtage data fra LPR og vil derfor i en periode ikke opdatere overvågningsdata omhandlende indlæggelser med influenza.

Influenzadata vil blive opdateret på hjemmesiden i uge 7, men der vil kun blive udgivet INFLUENZA-NYT hvis der sker markante ændringer i influenzasituationen.