Uge 51-2018

Influenzaen rører på sig, men der er fortsat lav aktivitet i samfundet

Influenzaaktiviteten i samfundet, målt på antallet af personer der henvender sig til egen læge eller til vagtlæge med influenzalignende symptomer, er fortsat lav. Dog er der tegn på, at influenzaen begynder at røre på sig, idet antallet af personer der er testet for influenza og fundet positive er steget igennem de seneste uger, se figur. I uge 50 blev i alt 1.263 personer testet for influenza og heraf var 107 positive for influenza A og 1 positiv for influenza B. I alt har der siden uge 40 været 112 personer med influenza indlagt på hospital, og heraf har 2 personer modtaget intensiv behandling.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Af de indlagte patienter har 105 (94 %) været positive for influenza A, og indtil videre har influenza A (H1N1) været det dominerende virus blandt influenzapositive diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI i denne sæson. Influenza A(H1N1) er indeholdt i årets influenzavaccine og vaccineeffektiviteten overfor lige dette virus har i de tidligere sæsoner været relativt god. Derudover har dette virus været i omløb i flere sæsoner siden 2009, så der må forventes at være en del immunitet i befolkningen overfor lige dette virus.

Hvis man tilhører en risikogruppe for alvorlig influenza, men endnu ikke er vaccineret, er det en god ide at få det gjort nu, da det tager ca. 14 dage fra man er vaccineret, til man danner beskyttende antistoffer. Vaccination er den bedste forebyggelse mod et alvorligt forløb af influenza og anbefales særligt til gravide, personer ≥65 år og personer med visse kroniske sygdomme. Tilbud om gratis vaccination af risikogrupper gælder året ud. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter. Se data fra influenzaovervågningen her.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav og der påvises hovedsageligt influenza A-virus. Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden i Europa er indenfor det forventede for årstiden.

INFLUENZA-NYT ønsker alle læsere en god jul.

INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår hvis der sker betydelige ændringer i influenza-situationen og vender ellers tilbage den 3. januar 2019.